Tilbage


Grønnehave skov


Grønnehave skov ligger mod nordøst som et markeret landskabeligt element mellem Annebergparken og Nykøbing Sj.

Grønnehave skov er fredsskov og er således omgivet af en skovbeskyttelseslinie på 300 meter. som berører lokalplanområdets nordøstlige hjørne.

I Skov-og Naturstyrelsens arealer er der udlagt over 100 hundeskove
Grønnehave skov er en hundeskov, her kan din hund færdes uden snor, men altid med ledsager og under kontrol og ansvar.Skov og naturstyrelsens hjemmeside
Kan du udprinte en opdateret oversigt over skoven,
den er dejlig at ha' med på en tur i skoven..
Klik på kortet

Skovlandskabet fra Grønnehave Skov i nord,
Stokkebjerg Skov og Kongsøre Skov til Grevinge Skov i syd
indgår i en smuk mosaik med det omgivende åbne land.

Skoven gemmer på ialt 14 gravhøje.
disse gravhøje vidner om, at her ikke altid har været en sluttet skov.

Klik for at se et større kort

Siden bondekulturen begyndte i yngre stenalder for 5000 år siden, har menneskene ryddet skov for at opdyrke jorden.
I bronzealderen var 40 pct. af Odsherred allerede åbent landbrugsland. Jorder, der ikke kunne give tilstrækkeligt udbytte, blev henlagt til græsning/overdrev. I slutningen af 1700-tallet og begyndelse af 1800-tallet blev de sidste rester af den oprindelige skov fredet, og siden har Grønnehave, Annebjerg, Ulkerup, Stokkebjerg, Kongsøre og Grfevinge skove ligget.I dag er skoven meget besøgt og man kan grille på skovens grillpladser.
Skoven bliver brugt af et netværk af institutioner som holder en fælles årlig naturdag i april.
Der er reb-baner, bålsteder, brændesavning, naturkonkurrancer, tipi med historiefortælling.For mange Odsinge er Grønnehave Skov fyldt med minder, idet den nu nedbrændte skovrestaurant Grønnehavehus var et yndet danse-sted for ungdommen


I 1986 fandt og fritlagde man en gammel stensætning rundt om kilden, der springer ud af den gamle kystskrænt i skovens nordlige hjørne.

Måske er det den forsvundne Tors eller Thoras kilde.


I skoven findes mange skønne steder
Et Særpræget træ
En kilde
En af de 14 gravhøje
Der kan høstes mange bær i skoven
Smukke skovsøer
Der bygges huler


Der er mange små vandløb i skoven
I det syd-østlige hjørne støder man på en af landets første skovkirkegårde, der blev anlagt for at betjene statshospitalet i begyndelsen af forrige århundrede.

Det er de hjerneløses kirkegård.
Når patienter døde, fjernede man deres hjerner, der blev brugt til forskning.

Også overlæger og andre ansatte er begravet her.

Kapellet ligger i Grønnehaveskoven og er tegnet af arkitekt Kristoffer Varming, der også tegnede selve hospitalet.

Læs mere om amtshospitalet herI skoven ligger denne smukke skovløbergård.
Sommerrestauration i Nykøbing var Grønnehavehus der lå i skovbrynet i Grønnehave Skov lige syd for byen og med udsigt over fjorden.

Den blev opført i 1902 eller 1903 i to etager (til erstatning for en tidligere rund pavillon), hvoraf den øverste rummede en sal for foreningsballer og fester.
Mens den nederste indeholdt restaurationen. Foran huset var en åben veranda, hvor man kunne nyde udsigten og søndagskaffen, mens musikken spillede. Desuden var der en lille te-pavillon. Bag opførelsen stod 3 af byens foreninger - Borgerlig Forening, Skytteforeningen og Landboforeningen.

Restaurationen blev hurtigt populær, og i 1927 blev den bygget om og udvidet- således blev den åbne veranda lukket med glasvægge - og ovenover byggede man en lang balkon i hele husets længde, hvor de dánsende kunne svale sig.

I de københavnske aviser kunne Grønnehavehus anbefale sig til "det ærede publikum, der i sommerens løb agter at foretage en udflugt": man havde to sale hvor "der kan dækkes til henholdsvis 600 og 100 personer". Et orkester sørgede hver aften til midnat og på søndag eftermiddage for koncert. Revyforfatteren Mogens Dam skrev i disse år Grønnehavehus-valsen som en hyldest til livsglæden der udfoldede sig her.

Grønnehavehus nedbrændte søndag d. 15. juni 1975. Dagen efter var der en grundig dækning af branden i Holbæk Amts Venstreblad og i en artikel i Holbæk Amts Venstreblad 18. juli 1975 berettes om, hvordan de sidste forkullede rester af Grønnehavehus bliver ryddet væk - og at foreningerne bag Grønnehavehus havde opgivet at genopbygge den.
Den gamle Dansepavillonen i Grønnehave Skov, nedrevet i 1903 .

Da træerne omkring festpladsen skulle fældes, var de alle ubrugelige som gavntræ, fordi man i 100 år, havde banket søm i dem til ophængning af kulørte lamper.


Grønnehavehus Ca 1900 (B90579) Grønnehavehus ejedes af tre Nykøbing-foreninger i fællesskab. det betød bl.a. mange fester og baller kom til at foregå her.


Mange musikere har spillet på Grønnehavehus, og masser af mennesker har festet. på et tidspunkt sagde man:
"Halvdelen af de børn,der fødes i det nordlige Odsherred, er undfanget i skoven ved Grønnehavehus, og halvdelen af fødslerne i det sydlige Odsherred er forberedt i Høve Skov"
Grønnehavehus Ca1965
.


Skrevet august 2011