TilbageFra vigepladsen ved Kolåsvej i Vindekilde er der adgang til fods til tre skove:Brydebjerg skov, Vejhøj skov, og Terkelshøj Skov


Den første du kommer til er Brydebjerg skov


Går du videre kommer du til Vejhøj skov


Til venstre ser du Terkelshøj SkovBrydebjerg skov


I Brydebjerg Skov findes der 4 gravhøje, hvoraf en udgør Brydebjerg-monumentet, som består af en obelisk rejst 1873 af taknemmelige beboere af Baroniet Adelersborg og gravkapel for den sidste baron og hans frue på Adelersborg, nu Dragsholm Slot.
I skoven fører en sti hen til et særpræet mindesmærke fra 1873.

Det er en "Obelisk" der er sat til minde om den daværende godsejer på Dragsholm
Georg Frederik Otto Lehnsbaron Zytphen-Adler og hans hustru.

Ved stensøjlen er G.F.O. Zytphen-Adlers barnebarn og hustru begrevet.
Den sidste baron døde i 1932 og hans frue i 1922

Æresstøtten for baronen blev rejst for midler, indsamlet blandt godsets bønder og afsløret ved en stor folkefest den 6. juli 1873. Baronen var selv til stede og modtog hyldesten fra de bønder, som han rent faktisk havde gjort mere for, end det var sædvane.


G.F.O. von Zytphen-Adler blev født i København i 1810 og nedstammede fra den hollandske adelsslægt von Zytphen.
Da han i 1836 giftede sig med Berthe Henriette Frederikke Løvenskiold, blev han samtidig godsejer på Dragsholm og i 1938 blev slægten Zytphen-Adler optaget i dansk adelstand. Han var en af drivkræfterne bag dræningen af lammefjorden i 1873, der tørlagte ca. 5000 ha frugtbar jord. Som tak for sit store arbejde blev der i 1928 rejst en statue af baronen i Fårevejle Stationsby.Går du videre kommer du til Vejhøj skov


Vejhøj skov


I Vejrhøj Skov ligger 6 mindre gravhøje. Går man gennem skoven kommer man til "Vejhøj" en stor gravhøj på 8x40 meter

Vejhøj er placeret på toppen af Vejhøjbuen, det er en bakkekæde, der blev dannet i istiden for mere end 10.000 år siden.
Du kan se billeder og tekst af Vejhøj Her


Vejhøjbuen danner sammen med Hønsinge- og Højby buerne de såkaldte Odsherred-buer, der er et grundlæggende landskabselement i det bakkede Odsherred.

Billeder fra skoven. Man fornemmer måske det bakkede terræn


Til venstre Vejrhøj skov ... Til højre Brydebjerg Skov


Terkelshøj Skov

Den lille skov der ligge tæt op af Vejhøj skov og har en enkelt gravhøj
Skoven ser ikke ud af ret meget.Vejhøj skov ligger tilhøjre for Terkelshøj Skov