Til Start
Til oversigtNæsholm


Borre

I den udtørrede Nygård sø nord for jernbanen ligger ruinen Næsholm.
Danmarks mest undersøgte voldanlæg fra middelalderen.

I Højby sogn i Odsherred har vi kendskab til to middelalderlige borganlæg, Borren og Næsholm, der i dag ligger som ruiner og i nutidens terminologi betegnes som voldsteder. Særlig fokus bliver lagt på det forhold, at der synes at have eksisteret borgbyggeri i l. halvdel af 1100-årene, der kan betegnes som privat, dvs. befæstede anlæg til beskyttelse af en stormand, hans familie og husstand. Vigtigt er det også, at borgene som en del af større ejendomsbesiddelser har været omfattet af den livlige ejendomshandel, som har karakteriseret middelalderen.

Næsholm's historie er ukendt, men udgravningen i 1935-57 har vist, at den sansynligvis var en kongelig fogedborg, opført o 1240 og ødelagt under de kampe, som fandt sted i forbindelse med afslutningen af holstenervældet o 1340.
Derefter synes borgen under navnet Nygård, genopført på den nuværende Drøsselholms plads ca.500 m længere nordøst.
Borgen var anlagt på et næs i en kunstig opstemt nu tørlagt sø.
De bevarede og til dels markerede rester af både grundmurede og lettere huse giver et godt indtryk af bygningerne på et mindre, middelalderligt borganlæg.
Voldstedet er et fredet fortidsminde.
Nationalmuseets nyeste undersøgelse har gjort det mulig at datere opførelsestidspunktet til 1278.
Næsholm som den oprindelig så ud
Spor efter brand og dateringen af mønter, keramik, redskaber og våben fra stedet gør det sandsynligt, at anlægget er gået til under en brand omkring 1340.

Det borgligende anlæg ligger på en holm i en mose, hvis naturlige afløb efter opførelsen blev lukket for at omgive holmen med vand på alle sider.
Pælebroen


En ca. 50 m lang pælebro, hvis rester stadig kan ses, afsluttes med en vindebro, og holmen var beskyttet af et palisadehegn.

Midt på holmen stod det store tårn af tegl og marksten med 3-3½m tykke mure. Højden kan have været omkring 10 - 15 m
Tør voldgrav  Tårnet var omgivet af mindre bygninger, og der er fundet rester af brolægning.
Tårnet i dag..

Våd voldgrav

På to af tårnets sider findes dybe spærregrave, som opdelte anlægget i to områder.
Længst mod vest lå borgherrens bolig og nord for tårnet huse til folkene.

Resterne af fogens bolig                              Resterne af folkenes boligLængere øst for tårnet,kan have været brugt til hestestald og værksteder til smed og tømrer.

Hvor pælebroen støder til holmen lå en mindre bygning, sandsynligvis stedets portvagt.

Af borgherrens bolig er bevaret resterne af en kælder og en stensat røgovn til opvarmning af stuen.
Bygningen har haft vægge af lerklin og taget har været dækket med strå.

På samme måde har portvagten, staldens og værkstederne været opført.

I bygningen nord for tårnet er også bevaret en kælder og under terrænnet i den midterske bygning en bageovn.

Uden om Næsholm
Omkring Næsholm er der en skøn natur

Viden om anlægget bygger hovedsagelig på resultater af nationalmuseets undersøgelser 1935-57.
Endnu kendes ingen skriftlige kilder, der omtaler Næsholm's ejer eller funktion i Højby området i den korte tidsperiode fra 1278-1340.
Har den været anlagt som en af Valdemarernes fogedborge, et kongeligt administrationscenter, eller har en lokal stormand i de urolige politiske tider efter Valdemarerne befæstet sin gård?
De seneste undersøgelser peger imod en lokal stormand.

I området findes flere voldsteder og bygninger fra middelalderen.
I den nærliggende landsby lå hovedgården, Nygård, som varetog kronens godsinteresser i Odsherred.      Omtales første gang i 1355.
Fortsætter man mod Højby findes endnu et middelalderlig anlæg, "Borre"


Jeg gik rundt derude og tog nogle billeder af borgruinen, og forsøgte at tænke tilbage i tiden, om hvordan der var at bo og leve.
tog mod Højby


Mine tanker blev lidt fjerne og gik ud over området, jeg tænkte på de køer, hunde og andre husdyr de sikkert havde haft, de børn der måske løb og legede omkring...... Så vendte jeg om for at gå tilbage til p-pladsen og i modsætning til alt det omkring mig, så jeg et modernet tog køre forbi, man blev helt nærværende.