Tilbage

Tuse KirkeTæt ud til hovedvejen ligger den maleriske, helt hvidkalkede Tuse kirke, der udmærker sig ved sine interessante kalkmalerier.Tuse kirke

Kirken er fra omkring.
1200

1802
solgtes kirken ved offentlig auktion til kammerherre Castenskjold til Hagestedgaard.

1867
blev kirken solgt til baroniet LøvenborgDet er en oplevelse der skal opleves at se kirken med alle dens kalkmalerier

De interessante kalkmalerier i skibets østfag skildrer Jesus barndomshistorieI vestfaget ses Kristus som verdensdommer, tre konger, der møder tre dødninge, pigen der kærner smør, samt himmerig og helvede.
Kirken er særdeles smuk indefra

Frelseren med apostlene Peter og Andreasalteret med den smukke knæfaldsskranke
Den smukke alterskranke er fra 1760 strækker sig tværs over koret.

Altertavlen bærer årstallet 1625
altertavlens maleri forestiller Nadveren

Alterbordet er fra 1600 med malede fremstillinger af frelseren og to apostle

   Præstens udsyn fra alteret og prædikestol                 Prædikestolen er fra 1584
Når præsten ser ned over meninhedenPrædikestol med reliefslåret årstal 1584
på triumfvæggen ved prædikestolen ser man et kalkmaleri af S. Olaf der er fra 1460

døbefonten er fra o.1300
Døbefonten er af granit på en mere grålig fod
der er hugget for sig

kummens tværmål er 78 cm. og smykkes med ti arkader med cirkelornament


Orglet i Tuse kirke
Orgelet er bygget i 1946


Orgelet har seks stemmer

I kirken hænger en mindetavle
over Jens Nielsen
Mindetavlen er fra o. 1849
kalkmalerierne forestiller scener af Jesus liv
        Jesus Fødslen                                                       Helligtrekongers tilbedelse
Her ses scener fra Jesus livHelligtrekongers tilbedelse
Kalkmaleriet forestiller Barnemordet i Betlehem som flankeres af legenden om Sædeunderet

Barnemordet i BetlehemHerodes har opdaget, at Jesusbarnet er forsvundet.
Han sender straks soldater ud for at finde det.

Billedet viser soldaterne, der spørger nogle landarbejdere om de har set de flygtende.

Til det svarer de, at de flygtende drog forbi da kornet blev sået. Efter denne besked opgav soldaterne og drog hjem.

De var ikke klar over, at kornet var vokset op i løbet ad blot én nat og nu blev høstet

De tre levende og de tre døde Hovedmotivet er om de tre levende og de tre døde

Flugten til Ægypten
Maria rider på æslet, holdende Jesusbarnet i favnen

Josef trækker æslet

Jesus var helt umulig som skoledreng fordi, han var meget klogere end sin lærer


Verdensdommeren

Dommedag
Den dømmende Kristus troner i regnbuen
og med jordkuglen ved sine fødder.

Fra munden udgår nådens lilje og straffens sværd.

Han flankeres af Maria og Johannes, der knælende beder for menneskenes frelse.


 


                                                                      Helvede

Helvede
De nøgne sjæle har væltet lågene bort fra gravene

Her ses konge, dronning, bisp og munk
samt to, der endnu er lig.

man ser en troldkælling der med djævelen
 som hjælper tapper øl af en tønde

og helt til højre ses en troldkælling
 der er i færd med at kærne mælk til smør, hjulpet af to djævle

                               Himmerig

Himmerig Foran himmelstaden med dens huse og tårne     står S.Peter med nøglen og modtager en skare af frelste. Forrest ses konge, bisp og munk

          S.Martin, ærkebispen af tours,
    ses til hest mens han deler sin kappe
              med en pjaltet tigger

          To djævle kæmper forgæves
    for at syndernes doms værende sjæl
    skal veje tungere  end de gode gerninger.


Helgender                               

Helgener
S. Jørgen og dragen.

Den rustningsklædte ridder
støder lansen i dragens gab, mens prinsessen med sit lam i snor ser til
Fra borgen i baggrunden følger prinsessens forældre udfaldet.
Erasmus, den hellige biskop ligger nøgen, bundet til marterbænken, mens to bødler drejer hans tarme ud af livet.
Laurentius, ærkedegnen ligger nøgen  på jernristen over flammende ild
Lykkehjul
 
Lykkehjul
Over døren er et fragmentarisk billede af lykkehjulet

Kongen på vej op
og
kongen med scepter på magtens tinde.kors


I kirken findes seks indvielseskorsAlt for børnene

Og skulle man kede sig i kirkenkan man jo altid læse lidtTuse kirke set fra sydøst

til toppen

Tilbage til kirker