Tilbage


Rørvig Kirke


Kirken ligger halvanden kilometer nordvest for landsbyen Rørvig

Oprindelig var landsbyen beliggende ved kirken
men efter en sandstorm i 1527, der begravede store dele af markerne med ca. 1 m. sand flyttede 22 gårde til den nuværende landsby.

Efter at ha' tilhørt kongen og Anneberggård blev den solgt til menigheden i 1870Kirken overgik først til selveje i 1911      kirken der ligger på en forhøjning med fald mod vest, er på alle
Rørvig kirke
sider omgivet af lægivende plantage med et stort antal sommerhuse.
Denne situation er dog først efter at sommerhusene kom til, for endnu i begyndelsen af 1900'rne lå kirken ensomt og synlig viden om.


Alteret er fra 1525
I midten er en fremstilling af treenigheden
Til siderne visen Kristi lidelseshistorie

Altergangen Alteret


  Under tavlen står:Gode Jesus, vær mig nådig


Prædikestol med reliefskåret årstal 1584
Prædistolen ...lyset falder ind på præsten
Prædikestol er fra 1584 og er beslægtet med den i Nr. Asmindrup.

Døbefonten er af gotlandsk kalksten og er senromansk


Døbefonden


Fra alteret og ned mod orglet Lysekronen er fra o. 1900
Den er skænket af bagermester
Trolle fra Rørvig


Orglet er fra 1959 og er med syv stemmer


Fra våbenhuset går døren ind til kirke.

Kirkeskibet er
orlogsfregatten Frederik VI
fra starten af 1800
med Frederik VI.s navnetræk


Orlogsfregatten Frederik VI
Fra våbenhuset og ind i kirken


Den gule kirke i RørvigTil kirken er knyttet flere sagn, der udpeger den som Marsk Stigs begravelseskirke, samt om "Guds engel fra Rørvig" og"bruden fra Rørvig"
Historien om dem kommer på et tidspunkt.
til toppen

Tilbage til kirker