Tilbage

Lumsås Kirke

Kirken ligger på en langstrakt højning midt i landsbyen
ved sydsiden af vejen mellem Nykøbing og Odden

Først i 1896 indfriede staten et 30 år gammelt løfte om at lade opføre en kirke til beboerne i den nordvestlige del af det store Højby sogn mod at de berørte familier selv tilvejebragte grundarealet til kirke, kirkegård og præstebolig.
Forud for oprettelsen af kapellaniet i Lumsås var gået et tilsvarende langt åremål, hvor præsten i Højby holdt gudstjeneste i Lumsås almueskole, et lokale der udelukkede alt hygge

I slutningen af 1896 indviedes
Lumsås kirke.

Kirken er holdt i romanske stilformer
Kirken i Lumsås

Arkitekten bag kirken var kgl. bygningsinspektør
A. Clemmensen. I årene 1972-75 fik kirken nyt alter og et vævet altertæppe udført af Ann-Mari Kornerup.
Alteret i Lumsås kirke

Altertavlen som den ser ud i dag
Alteret med glasmalerierne

Sådan ser præsten nedover menighedenDe to højtsiddende gavlvinduer er indsat glasmalerier fra 1931, udført af Johs. Kragh.

Mosaikkerne, der er holdt i røde, blå, grønne og gule farver, forestiller, "Maria" mod nord og "Johannes" mod syd

            Orglet ses øverst tv
Orglet er fra 1967 og er med 7 stemmer

Kirkens altertavle fra 1910

Det er et oliemaleri af Tony Myller
og er ophængt i kirken

Det forestiller Kristus,
der velsigner de små børn
Kirkens alter fra 1910

På brættet under er med indskåren fraktur citeret Mark.10,16

"Og han tog dem i favn, lagde hænderne på dem og velsignede dem"


Altertavlen før 1910 Det oprindelig alter var et panel,
hvor korset var anbragt bagved

Korset står nu i skibets sydvæg


På et bræt under korset er der følgende indskrift:

"Den, som vil være den første af jer, skal være alles træl. Mark. 10,44"


Døbefonden og Prædikestolen er meget moderne
Prædikestolen er med mikrofon/højtaler så Guds ord rigtigt kommer frem

Døbefonden i Lumsås kirke Prædikestolen i Lumsås kirke


Dåbsfad og tilhørende kande er fra 1977 og fremstillet af svært messing

Kirkeskibet ophængt 1914
og udført af parcellist Laur. Nielsen

Læsestof for barnlige sjæle
og børn i alle aldre

Til børn og barnlige sjæleLigkapellet er opført i 1897 i samme stil og materialer som kirken.

til toppen

Tilbage til kirker