Tilbage


Kundby kirke
Den smukke hvidkalket kirken med det røde tegltag, ligger ensomt i landsbyens venstre udkant, vidt synligt på en af egnens karakteristiske bakker,
som falder bradt mod vest og mod nord

Skibets murværk stammer fra en romansk kirke, det er opført i kampesten.
Over kirkens vestende blev i 1200 opført et tårnanlæg med tvillingetårne,
men det blev senere revet ned.
I 1665 blev der opført et nord-kapel ved siden af våbenhuset, bygningen blev senere indrettet til gravkapel for Frydendals egere og kaldes nu
"Det Levetzauske Kapel.
Bygningen blev restaureret i 1951-53

Den majestætiske beliggenhed har i folkemunde givet kirken tilnavnet
"Den synlige kirke"

Den oprindelige romanske stenkirke menes opført i midten af 1100-tallet
under Valdemar den Store.

Efter de urolige tider med kampe om kongemagten, indledtes en periode med opførelse af stenkirker, muligvis som afløsning for de tidligere trækirker,
der var blevet ødelagt under krigene.

Vognserup var sognets største gård, og den har haft stor betydning for kirken

I 1912 overgik kirken til selveje.

Kirken er et langhus, hvis vestlige halvdel udgøres af den romanske stenkirkes skib


Den østlige halvdel er et nyt kor fra starten af 1500tallet

og bygmesteren er den samme som stod for udvidelserne i Svinninge og Stigs Bjergby kirker. Det er opført i munkesten

I 1880 blev kirken opvarmet med to kakkelovne, og siden 1970 med et varmluftanlæg

Den anselige altertavle er opdelt.
I topfeltet ses Lensmandens, Anders Dresselberg til Vognserup
og han hustrus våbener

Alterskranken er af smedejern fra 1700erne

Store dele af tavlen er forsynet med indstemplede mønstre, som f.eks. stjerner og småstreger.


Forsidens tre malerier forestiller

Isaks ofring

Opstandelsen

og

Kristus som urtegårdsmand.
Alterbordet består af en ældre pudset del af munkesten, som mod syd er forøget med en med næsten lige så stor del af små sten.

Ved restaueringen i 1953 fandt man, under bordpladen,
et menneskekranium med et hug i issen.
Kraniet blev afleveret til Anthropologisk Laboratoium


Døbefonten er fra omkring 1650 af eg og lidt fyr 95,5 cm. høj.

Den er formet som et ottekantet bord, der bæres af kvindelige hermer.

Krucifikset der er 170 cm. høj hænger over døbefonten er fra o. 1529

I midten en ottekantet arkade hvis pilastre og bueslag nu fremtræder glatte,
men med spor af pålimet, udsavet ornamenter.

De kvindelige hermer står på små fremspring.
Skafterne er smykket med englehoveder.

Dåbsfadet er fra 1855 og er af messing, 51 cm. med hvælvet påloddet bund.

Der er også et dåbsfad fra 1767 af tinPrædikestolen er fra starten af  
1600rnes første årti

Stolen blev restaureret i 1951
Stolestaderne er fra 1978
        de er åbne med lodrette ryglæn.
De fremtræder afsyreded, med røde fyldninger, salmehylderne er sorte.

Stolegavlene er fra 1588, i det forsænkede felt er der billedevåben, under ses årstallet 1588 og over det står initialerne "FDLM" der står for:
"Fru Dorte Lindenovs Mødrene" våben

Gavlen blev 1946 fundet i Holbæk, i en ejendom opført 1879 af en tømrermester, der arbejdede i Kundby kirke ved restaueringen 1878.
Blev i 1947 købt til Holbæk Museum.

Pengeblok fra starten af 1600

Den er 91 cm. høj.

forsynet med vandrette jernbånd og ét lodret på hver side

Grå med sorte jernbånd.


Orglets facade blev tegnet af Albert Lang
og
bygget af Starup & søn i 1974

og blev ombygget i 2002


Orglet har 10 stemmer og padal

Piberne er af kobber og tinlegeringSalmenummertavlen

er fra begyndelsen af 1900


Mindetavle, fra 1849, over faldne 1848-49 og 1864.
Niels Rasmussen, Skjelbehuse. 19. april 1848 ved Flensborg

Peder Sørensen, Sandbye. 23. april 1848 ved Kolding.

Carl Chr. Christensen, Ildved, 6. juni 1848 ved Dyppel

Anders Olsen. Mørke. 16 juni 1849 ved Fredericia

Christian S. Bihl Slagelse. 16 juli 1849, ved Fredericia

I 1896 er der tilføjet:
Niels Christensen. Kundby.
Født 14. maj 1830,
faldet ved Stenderup skov 18.febr 1864Gravsten af grå kalksten med ortoceratitter
222*142 cm.

Figursten over Peder Rud og Grete Bryske

Peder Rud er iklædt rustning, med højre hånds jernluffe støtter han et langt sværd.

Grete Bryske holder armene foldede
over maven.

På hoved bæret hun kappe, hvis lange snipper falder ned over kjolen.

På fingrene har hun ringe
og om halsen kæder.

Den første søndag i fasten 1559
blev han lagt på båre

Hun overlevede han i 16 år.
Figursten over Tale Baad 1560
191*100 cm.

Lys, grå kalksten hvorpå randskrift indenfor den glatte rammeliste, som brydes af skjolde med de fædrene og mødrene våbener,
for Tale Baad og hendes mand,
Laurids Knob.

Figuren står i en arkade, hvis bueslag er opløst i grene og ranker,

Tale Baad holder i den fremstrakte venstre hånd en rosenkrans, med højre løfter hun op i dragtenEn indberetning fra 1929 fortæller at i ligkapellets gulv er der en nedgang til en kiste. Den antagelse er nærliggende at der er præsten
Holger Andersens kiste, 1681

Kirkegården: En stensat grav blev 1885 fundet under gulvet i vestre nordkapel, strækkende sig ind under det østre kapel. Den stammer fra tidlig middelalder og er altså oprindelig gravet på kirkegården.
til toppen

Tilbage