Tilbage

Vallekilde Valgmenighedskirke

Vallekilde Valgmenighed - er Grundtvigsk
Vallekilde Valgmeningshedskirke....Korskirken


Kirken er en ottekantet centralkirke med ganske korte korsarme,

Kors kirken er beliggende øst for den oprindelige sognelandsby i samklang med den 1865 oprettede Vallekilde Højskole.

Kirken er ikke så gammel som de fleste kirker i odsherred, som er fra middelalderen

Menigheden omkring kirken udgjorde oprindelig en del af valgmenigheden i Ubberup, men omkring 1880 fremsattes ønske om egen kirke.

Kirken blev indviet 8.oktober 1882

Korskirken er opført 1882 af lokale håndværkere og højskoleelever efter tegning af Andreas Bentsen. Ombygget 1920.
Bygget af røde sten og med kobberspir.


En meget stor kirke
Altergangen med prædikestol og

døbefonten i centrum

Alterbordet er et fritstående alterbord af træ

Dekorationer af malerne Troels Trier og Gudrun Mørch.
Altertavlen er glasmosaikvinduer
  smukt malet af Joachim SkovgaardEn smuk altertavlePrædikestolenPrædikestolen er dekoreret med
   liljer

Døbefonten

Orgel er fra 1942 med syv stemmer

Orglet
Et tidligere altermaleri er ophængt i kirken
Den fortabte søns hjemkomst
malet af Jørgen Roed.

Den fortabte søns hjemkomst

Fuldskib Effata. Kirkeskibet er ophængt i 1895

  Det er bygget og skænket af skipper
  Kristoffer Guldhammer.

Set fra alteret


Kirkengården blev indviet i 1883 og er senere udvidet 1896, 1914, 1932.

Et kapel er opført i 1905

Kapellet er opført i 1905     
Bliver man træt