Tilbage

Grevinge kirke


Grevinge kirke er opført i romansk stil af rå kampesten og opført i ca. 1165.

Kirken ligger i landsbyens østre udkant nord for en skråning mod den udtørrede Lammefjord. Kirkegården er anlagt på et sydover faldende plateau, uden for hvilket terrænet skråner mod øst, vest og navnlig syd.
I 1400tallet blev skibet forlænget og kapellet blev bygget.
I 1500tallet blev våbenhuset, sakristi og tårn opført.

Kirken ejes af københavns universitet indtil 1933.
Grevinge kirke


Kirken fik nyt alter i 1972/73 af grønlandsk kalksten.

AltergangenAlterbilledet er fra 1838

Alterbordet er af grå Jämtlandssten
 I alterskranken bruges der dele af et smedejernsgitter fra 1722 givet af Povel Bies enke.

Hendes forbogstaver og årstallet ses på midterstykket

Altertavlen

På alteret står et kors i glasmosaik fra 1973 af Ingolf Røjbæk, og to keramikvaser af Birgit Krogh.

Prædikestolen i Grevinge kirke


Den Hellige KatharinaPrædikestolen er fra 1604 og figurerne er fra 1621.
Lysarmen er købt på auktion i 1725

Kirken tilhørte Københavns Universitet indtil 1933. Det er måske derfor et af kalkmalerierne over prædikestolen forestiller studenternes skytshelgen, Den Hellige Katharina

Døbefonden i kirken Romansk døbefont af granit.
       Hugget i granit fra kirkens ældre tid


Dåbsfadet som er fra 1905 er en gave fra Københavns Universitet.

Korbuekrucifiks er fra 1584 med tornekrone af tovværk

   Figuren er 148 cm. Høj.
Korbuekrucifiks fra 1584

Orglet er  med 13 stemmer Orgel der er fra 1973 med otte stemmer.
    Det blev i 1989 udvidet til 13 stemmer


 Bagved i tårnets vindue ser man et glasmaleri af Gerda Swane fra 1961.

Billede der hænger i kirken


Han tog brødet, velsignede det og gav dem det.
Da åbnede deres øjne og de kendte ham.


Håbet

Skulle børnene kede sig er der muligheder for at lege lidt

Kirkeskib er fra ca. 1927 og er en bark.

"Håbet" er bygget og skænket af bådebygger Olsen, Holbæk, der var født i Grevinge

Bøger,puslespil og andet legetøj.......Husk det er til børnene...

gravsten

I våbenhuset står gravstenen, som Povel Bie

satte over sin første kone og deres to døde børnEt kik ud over gravene

Et sagn fortæller at da kirken blev bygget kunne kirkebyggerne ikke få fred for trolde.
Alt hvad der blev bygget op om dagen, smed troldene i lammefjorden om natten.
Menigheden bad til gud om hjælp og der voksede en jernstang op af jorden, det var et helligt sted, og der kunne de bygge.

til toppen