Tilbage

Egebjerg kirke


Egebjerg kirke er en romansk kirke

Den højtliggende kirke, der fra gammel tid har tjent som sømærke, ligger på en bakkeknude, hvis toppunkt er kirken, og som uden for kirkegården falder brat mod landsbyen og Egebjerggård.

I mange år lå kirken under kronen og lensmanden på Dragsholm.
Efter 1849 tilhørte Egebjerg Kirke staten som domænekirke, indtil den i 1870 købtes af 25 beboere i sognet – og endelig overgik den i 1909 til selveje.

Den ældste del af kirken er opført i 1100-tallet Egebjerg kirke

Et lille stykke fra kirken, på venstre, side af byens nordlige udfaldsvej (mod Nykøbing) ligger Egebjerggården.
Her fødtes i 1748 Grundtvigs mor, Cahtrine Marie Bang, og Grundtvigs far virkede i en årrække som kapellan ved Egebjerg kirke.
I haveskellet ud mod vejen har Grundtvig rejst en mindesten for moderen

Velkommen


Fra Våbenhuset går man ind i selve skibet

Her ses altergangen
Alterbordet er af munkesten fra 1590

Prægtig altertavle fra 1648, af Lorentz Jørgensen med korsfæstelsen
Alteret

Altertavle med reliefskåret årstal 1648 og Christian 4.s kronede monogram, udført i Lorentz Jørgensens værksted

Tavlen adskiller sig fra værkstedets øvrige ved i midtfeltet at have en fremstilling af korsfæstelsen og ikke nadveren.


Prædikestolen er udført af Lorentz Jørgensen mellem 1648 og 1658 og er antagelig leveret i tiåret mellem Frederik III.s tronbestigelse 1648 og 1658, da Christopher Urne, hvis våben ses på den tilhørende himmel, ombyttede Dragsholm len med et i Norge.Degnestol med jernbeslået låge
1513 - 23


Prædikestolens fem fag, der flankeres af dydehermer, illustrerer Adam og Evas historie.


Degnestol

Den har en lille tovsnoning forovenDen romanske døbefont er af rødlig granit på fod og er fra omkring 1550

når præsten ser ned over menigheden


Når præsten ser ned over menigheden ser han samtidig degnestolen og prædikestolen...helt nederst står orglet og man aner korbuekrucifikset på væggen til højre...lige foran står døbefonden.
Han ser også på lysekroner som er skænket af Claus Byssing herredfoged i odsherred. Lysekronen er fra 1600 anden halvdel

 

 

 

 

Epitafium over Morten Boesen
fordum amtsforvalter og ridefoged på Dragsholm...siden birkedommer i odsherred

Morten Boesen døde d. 6 april 1695 på Egebjerggård

 

 

 

 

Orglet er fra 1983 og er med 12 stemmer

Orglet's facade er fra 1866
Orglet i Egebjerg kirke

Er du ude på numre er det lige her Salmenummertavler er fra 1800'ernes anden halvdel med numre af metal.


Fremtræder i afrenset egetræ.
Egebjerg Kirke’s store og enestående kalkmaleri fra ca. 1350

klik på billedet og det bliver større
Klik og billedet ses større

Skt. Kristoffer, der strider sig gennem flodens vandmasser med springende fisk. Han bærer i sin ene hånd Kristusbarnet, og støtter sig med den anden til en vandringsstav – der allerede som bevis på barnets magt er begyndt at skyde friske skud.

Navnløs orlogsskib Kirkeskibet er ophængt o. 1928.

Det er et navnløst orlogsskib med to batterier og dukkematroser.

Bygget og givet af arbejdsmand Jens Svendsen, Bråde

 

klokken til højre blev støbt til kirken i Vig Begge klokker hænger i en vuggebomKlokkerne der ringer ud over land og by er støbt i henholdsvis 1550 og 1601
Om halsen har de inskrifter med reliefversaler

Her ses den op under ..


Og skulle man kede sig

Her er både til store og små og lidt til de kreative


Og så går vi helt ud gennem våbenhuset
og nyder det dejlige sommervejr der var da jeg tog billedet

Fra kirken udgennem  våbenhuset og helt ud

Kirkegården...i baggrunden ses Sidinge fjord en flot udsigt ud over fjorden

Her var jeg i tårnet og nød udsigten

ud over landet udsigt udover kirkegården

ud over kirkeskibet Til venstre ses den charmerede præstegård ...der er opført 1776.

til toppen

Tilbage