Tilbage

Dragsholm Kapel

Dragsholm var i middelalderen en af Roskildekirkens hovedbesiddelser

Privatejet slotskapel fra ca. 1731, hørende til det over 800-årige Dragsholm slot. fungerer som sognekirke med gudstjenester fra pinse til høst, samt jul og påske

Kapellet nævnes første gang d.21 august 1536
men formodes at være væsentligt ældre

Dragsholm ligger smukt i landskabet

Efter svenskekrigene synes kapellet ikke at ha' været brugt, før Christian Lente von Adeler d. 8 april 1730 kunne meddele at kirken var sat i stand, og søgte om at den blev indviet snarest.
Indvielsen blev forhalet af præsten i Fårevejle der ville ha' ekstra betaling for at gøre tjeneste der.
Først d. 11 aug. foreligger en kontragt som kongen stadfester d. 4 maj 1731
Heri anførtes at kirken påny var indrettet for den der holder
"Dug og Disk" på slottet
og gudtjeneste skal holdes af præsten i Fårevejle som det stadig er tilfælde


Da inventaret under svenskekrigene frygtedes tilintetgjort, købte sognepræsten i Føllenslev altertavlen for senere at sælge den til Bregninge.

Altertavlen er en søjlestilling af trekantgavl, med et nyt lille, latinsk kors

Alteret ses lige fremmeAlteretDe to alterstager er af messing og fra 1600'rnes første halvdel

Maleriet er fra 1850 og malet af Sophus Schack og forestiller bjergprædiken


Prædikestolen er fra 1730, med himmel og opgangspanel.

Opstillet ved sydvæggen, mellem de to vestligste vinduerorglet i Dragsholm Kapel
I månederne januar-marts 2002 blev orglet i Dragsholm Slotskapel restaureret af Olav Haugland, Orgelbyggerhuset, Haslev.
Restaureringen blev finansieret af Johan Otto Wroblewskis Fond.

Sideløbende med restaureringsarbejdet blev der foretaget undersøgelser af orglets forskellige dele. Det lykkedes herigennem at få et overblik over instrumentets ombygningshistorie, men der resterer stadig en række ubesvarede spørgsmål vedrørende det oprindelige instrument. Hypotesen er, at dette var bygget o. 1800 af en provinsorgelbygger eller en amatør. De skriftlige kilder, der muligvis kunne have oplyst os om bygmester, byggeår og oprindelig disposition, synes ikke længere at eksistere.

Orglet er antagelig bygget i 1880 med tre stemmer og orglet er ombygget flere gange

Oppefra

Fra prædikestolen ser præsten ud over meninheden

Stolestaderne er fra 1730


Stolene er malet i blågrå nuancer


I 1906 skulle bænkene på mandesiden gøres bredere,ligesom det var sket på kvindesiden.
Døbefonden

Døbefonden er af træ og fra 1730

Dåbsfadet er antagelig anskaffet sammen med det øvrige inventar ved kapellets indretning 1730

dåbsfadet er af engelsk tin
tidligst udført 1717I 1632 anskaffedes 8 nye stolePengebøsse


Pengebøssen der hænger udenfor indgangsdøren

er fra 18-1900'rne

den er klokkeformet og af messing
Generaladmiral Cort Sivertsen Adeler... død 1675


"Generaladmiral Cort Sivertsen Adeler"Maleriet der er ophængt i kirken er fra 1600 tallet anden halvdel

Kristus som smertensmand


"Kristus som smertensmand"


Maleriet der er ophængt i kirken er fra 1840

Det er en kopi efter et maleri fra 1600Bemærk bl.a. de forsølvede mindekranse

til toppen

Tilbage