Tilbage

Hagested kirke


Tæt ud til hovedvejen ligger Hagested kirke en statelig romansk frådstenkirke
oprindelig bestående af skib og korDen anselige ret høje kirke,
der især har interesse ved sine gode,
romanske kalkmalerier,

Kirken ligger i landsbyens udkant,
umiddelbart sydvest for
Hagestedgaard.

og er sikkert bygget af en stormandsslægt i 1100-tallet


1540 erhvervede Johan Friis Hagestedgaard ved et mageskifte med kronen.
han og hans arvinger skulle til evig tid have patronatsret over kirken

Hagestedgaard ejedes af den berømte Cantsler Johan Friis og senere af den lærde Dr. Thomas Bartholin, i hvis tid såvel Gården som en Del af byen afbrændte År 1670, ved hvilken hans kostbare bogsamling fortæredes.

1823 blev kirken afgivet til kongen og 24.feb.

1909 overgik kirken til selveje.Alteret er sengotisk og rummer fremstillinger fra lidelseshistorien,

Kalkmaleri bag alteret er smukt og forestiller Kristus, der troner på et højsæde
løfter sin højre hånd i velsignende gestus
Stolestaderne er fra 18-1900'rne med glatte gavle afdækket med profilliste. Gavlene er grågrønne, bænke og sæder grå i to nuancer.

Alterbordet er af frådsten

foran de romanske kalkmalerier ser man den tronende Kristus

den såkaldte "Majestats"-fremstilling.


Altertavlen er fra begyndelsen af 1500'erne


Man ser Kristus og de to røvere
under korsfæstelsen

klik på altertavlen.

Prædikestolen er fra omkring 1650

Prædikestolen er i enkel barok


Himmelen er fra 1600'rnes begyndelse   

og har seks sider


Stolen er på fire fag
hvoraf de to er halve
Prædikestolen

Kraftige barokke skæringer danner bueslaget

den første er formentlig en apostle og evangelisten Johannes
Måske Mattæus? og apostlen Johannes med kalkPeter med nøgle


    til sidst Lukas med oksen           Døbefonden er Romansk og er af grålig granit og hugget i ét stykke.

Kummen har næsten lodrette sider.

Foden er lidt smallere og cylindreformet.

Fadet er sydtysk fra omkring 1575 med fremstilling af Bebudelsen.
Døbefonden

Fra alteret ser vi ned mod orglet

Orglet er formentlig bygget o 1900.


Det blev ombygget i 1937

Af A.C.Zachriasen fra Århus
Orglet har otte stemmer
et manual og pedal


Orglet står i tårnrummet

Lysekronen i kirken er fra 1600erneden blev skænket af pastor Jens Krag
og
Hustru Helle Marie Søgaard


Romansk kalkmaleri viser en mandsperson der rækker en kirkemodel op mod Guds velsignelse


Romanske kalkmalerier
på skibets nordvæk
omkring midtervinduetMalede våbner fra herskabstole der ejedes af Hagestedgård

maler i 1571

De hænger nu på korets sydvæk

tillige med

Skjoldformede våben fra Grevenkop-Castenskild


I kirken er ophængt flere kisteplader alle fra Hagestedgård begravelser


Her af Hans Seidelin der døde i 1740, 74 år gammel
Han var Herre til Hagestedgård.
Konferens- etats- justits og kancelliråd samt direktør i general postamtet.


Pengeblokken er fra middelalderen

Højden er 71 cm.

Den er brun malet
og
beslået med tre vandrette jernbånd

Låget
som er helt af jern
fastholdes af jernbånd

I låget er der tre pengeslidser
Pengeblokken der har været nedgravet er nu cementeret fast i skibets gulv.

I kirkens ses dette smukke vindue og en figur af jesus


Kirkeskib ophængt 1937, barken "EXCELSA" bygget og givet af
førstelærer K. N. Terpet, Hagested


I Hagested Kirke hviler i en stenkiste Admiral Peter Galt, der ifølge Christian den Fjerdes befaling den 31. August 1644 blev henrettet på Slotspladsen i København, fordi han natten til den 1. August samme år havde ladet den svenske Flåde, der var indesluttet i Kielerbugt, undslippe.

her er lidt for børn og barnlige sjæleVi går udenfor          

På kirkegården er begravet admiral Peder Galt død 1644
og
generalmajor Christian Castenskiold død 1865.

Familen Castenskiold er rigt repræsenteret

på den smukke kirkegård

Fred
som ukendte
og dog velkendte
Tilbage

til toppen