TilbageÆgholmÆgholm er resterne af en lille ø der lå i lammefjorden


Ægholm er beliggende på Ægholmvej,
en sidevej til Adlers Allé mid mellem Fårevejle Stationsby og Gislinge.

Den har vistnok fået sit navn fordi det var et godt sted at samle mågeæg.

Indtil 1873 gik lammefjorden dybt ind i Odsherred og delte den med det øvrige sjælland.

Efter istiden ophør kom morænebakkerne til at ligge som øer.
Flintholm, Mellemøog Storeø lå på en stribe i den inderste del af fjorden,
mens Ægholm lå i den sydlige del af fjorden

Skoleleder C. O. Vang fra Hørve Friskole
købte i 1920 ægholm.

Et området på ialt 4.160 m2 - ca. 1 tønde land.

Han ville bevare et stykke af den oprindelig jord for eftertiden.

På billedet er C. O. Vang på udflugt til ægholm med Hørve Friskole.

Stedet blev flittigt benyttet til udflugter af hans elever og elever fra Vallekilde Højskole.


Chresten Otto Vang rejste en sten i 1938 forsynet med et digt han selv havde skrevet.

Klik og se stenen i større format
Billedet er taget af Preben Thomsen
JEG VIDNER OM LÆNGST FORSVUNDNE TIDER

DA HAVET SANG SIN SANG VED HOLMENS SIDER

OG SNEKKER KREDSEDE BLANDT VILDE SVANER

-I VINDENS SUS DU DENNE FORTID ANER-

KULTUREN DRÆBER FJORDENS POESI

SOM ATTEN HUNDRED OTTI VAR FORBI

O MENNESKE GLEM MENS DU HER SKAL VANDRE

EJ FÆDRENE DER SKABTE LAND FOR ANDRE

1938


C. O. Vang har været meget fremsynet når han har tænk på at gemme et stykke jord der viser hvordan naturen i lammefjorden har været før tørlægningen.Lige indenfor lågen står der en bænk.

Tag din madpakke med og kaffe eller hvad du vil drikke.

og nyd en dajlig dag i den oprindelig natur.


Længere tilbage på grunden

står dette læskur

det er sikkert beregnet til får

når de afgræsser områdeet.


Ved ingangen står dette skilt med mange oplysninger om resterne af den lille ø.


Kliik på billedet


Fra at have været en ø i Lammefjorden, hvor hættemåger og andre vandfugle hvert år ynglede mellem sten og planter, er Ægholm i dag en Ø i landbrugslandet.

Ægholm har været vigtige botaniske lokaliteter med en plantevækst, der røbede det tidligere salte eller brakke miljø kombineret med et stort kalkindhold fra muslingeskaller.

Derfor er Ægholmen aldrig blevet taget under plov og må i dag betragtes som en interessant kulturhistorisk lokalitet.

Ægholm havde ikke eksisteret som denne urørte plet på Lammefjorden, hvis ikke en fremsynet, natur og kulturhistorisk interesseret lærer havde opkøbt jorden omkring Ægholm i 1920 med henblik på at bevar et stykke urørt natur på den hastigt opdyrkede fjordbund.

Chresten Otto Vang var fotograf med eget atelier og han udgav i en periode Hørve avis ...
Chresten Otto Vang var leder af Hørve Friskole til sin død i 1951.

Ægholmen blev skænket som gave til den daværende Dragsholm Kommune
af fru Lise Vang, enke efter friskolelærer O. Vang, Hørve, den 8. april 1976.

Området er i dag fredet.

April 2012