Tilbage

Vandværkets hjemmeside

Et interessant og meget spændende bygningsværk er Nykøbing Sjællands vartegn "Vandtårnet"
Den slanke og runde bygning, med sine skrå vægge og det mønstrede murværk omkring selve vandbeholderen
blev bygget i forbindel med etableringen af Amtshospitalet i 1913


Her ses Vandtårnet fotograferet af Bay
Det er tårnet til højre for de to træer

I 1906 blev det vedtaget at bygge et vandværk på gasværksgrunden Kingosvej 6
og vandværket blev taget i brug i oktober 1908

Dengang havde man ikke elektricitet,
så vandværket blev drevet med gasmotorer fra kulgasværket,
der lå ved siden af.

Ved anlæg af Amtsshospitalet i 1913-14 blev der bygget et nyt vandværk i Rørmosen
samt et vandtårn indeholdende 80 m3 i røde mursten,
som vi kender det i dag

Forbruget var dengang på 30.000 m3 om året.

Det var også i den forbindelse at vandværket blev elektricifiseret, da den kommende elforsyning blev etableret,
men i øvrigt er vandværkerne ombygget adskellige gange.

Det oprindelige vandværk i Rørmosen blev nedrevet og et nyt bygget i 1962.

De gamle værker gjorde det imidlertid godt,
de pumper som blev sat i drift 1908 kørte frem til 1952,
og de pumper, som blev sat i drift i Rørmosen
kørte de sidste 20 år i døgndrift,
indtil det nye værk i Rørmosen blev sat i drift
den 18 april 1962.

På dette tidspunk begyndte man at levere vand i hele sommerhusområdet.
man havde nedgravet 87 km. rentvands hovedledning,

og i 2008 var der nedgravet 126 km. hovedledning,
samt 13,5 km. råvandsledning fordelt på de to værker.
Forbruget var i 1961-62 blevet meget større nemlig 597.000 m3
og i 1987 var det på 998.000 m3.

Efterfølgende har man lavet vandsparekampagner, og i 1995-96 opsatte man vandmålere hos samtlige forbrugere.

Det medførte faldende vandforbrug med over 50% frem til i dag med et årlig forbrug for 2007 på 375.745 m3.

Da vandværkerne blev bygget hentede man vandet på det gamle vandværk på Kingosvej fra 5 kalkboringer fra 65-80 meters dybde
og på Kongeengen 2 kalkboringer på 80-100 meters dybde.
I Rørmosen fra 7 kalkboringer fra 45-110 meters dybde.

Efterfølgende har man været oppe på 11 boringer for Kingosvej, og 11 boringer for Rørmosen.

I år 2008 ser det noget anderledes ud, da der er sket en stor renovering p.g.a faldende vandforbrug.
Kingosvej har 5 boringer hvoraf 2 ligger i Nakke
Rørmosen har 8 boringer hvoraf 1 ligger i Anneberg skov og 1 i Ulkerup skov.
Vandtårnet har 2 jordtanke på 800 m3 og selve tårnet rummer 80 m3.

Her ses vandværket i Rørmosen og en boring


Alt bliver overvåget over computer

Her ser man hvor meget vand der er i tårnet

og hvor meget vand der er i Rørmosen og på Kingosvej

Her ses oversigten over Rørmosen alene

Den gule er iltning

Den grønne firkanter er filtrer

og de runde med en trekant er pumper med forskellige nr.

Man ser råvandsledning der går til iltning og filtning og bliver opbevaret
i bassiner inden de går til hovedledningen.

Fra vandværkets boring pumpes grundvandet op.

Boringen kan være sat i sand eller kalk

.


I vandværket sendes vandet i kaskader ud over iltningstrappen
Her bliver luftarter som svovlbrinte damper af og vandet iltes.


Vandet sendes gennem et sandfiltre
hvor jern og mangan udfældes og filtres fra


Det rene vand løber nu over i rentvandsbeholeren,

hvorfra pumper sender det ud i ledningsnettet


Tårnet er ikke et gammelt borgtårn,
men er bygget som vandtårn i 1913
og fyngerer stadig som forsynningskilde.

Vandet skal have det rette tryk for at nå ud til dig.
Det klarer pumpestationer
Eller vandtårne

Tårnet er 18 m. over terrænet.

På toppen er man 56 meter over vandet.

Tårnet kan indehølde 80 m3
og der er en tilhørende jordtanke på 1600 m3


Hvert år holder vandtårnet "Åbent hus"

alle (næsten) kan komme en tur op i tårnet.

Man får en lille forfriskning og der bliver fortalt om vandtårnet
og om hvordan grundvandet kommer ud til dig


Der var mange besøgende i 2008
Kø'en var betydelig længere da jeg var på besøg i tårnet.


Det går stejlt op i tårnet.Her går det mere lige op
med vand rundt om bag ved betonenNu kan man da se skyerne
Og så lige det sidste stykke.


Udsigten fra tårnet er fantastisk.

tv. ses indkørslen op til tårnet

Her ser man ud over byen
med kirken midt i billedet

Man kan se syvhøjene fra tårnet


Jeg siger tak til vandværkets personale for hjælp til oplysninger om historien.
til toppen

Tilbage