Tilbage
tilbage til historier.

Uroksen fra Vig

De første mennesker, færdes på de lysåbne sletter, de var jægere på jagt efter rensdyrflokke der udgjorde grundlaget for deres eksistens.
De ældste vidnesbyrd om mennesker i Odsherred er fra fundet af 2 urokser, begge skudt under jagt for ca. 9.000 år siden
Uroksen blev fundet i en lille mose, der ligger mellem Jyderup og Keldstrup i vig sogn.
Fundet blev gjort i sommeren 1904, under tørvegravning.
Det fik stor betydning for viden om de mennesker der levede for 9- 10.000 år siden.
I et af oksens ribben sad en flintflække (pilespids) fast. Den var afskudt fra en stenaldermands bue. Den havde kilede sig fast, men blev ikke årsag til oksens død. Den levede med pilespidsen i flere år.
Næste gang oksen mødes med mennesker gik det dog ikke så godt, den blev såret endnu engang, flygter og synker om i en sø og går til bunds i et lille lag dyng.
Århundreder går, langsomt ændres både klimaet og landet, den lille sø gror mere og mere til, det sure vand virker præserverende på urokseskellettet hvor bløddelene ret hurtigt forsvandt. Søen bliver til en mose. En højmose uden klart vand.
Vi fik et glimt af Danmarks grå oldtid, som vistnok er enestående i menneskenes historie.
Uroksen er udstillet på Nationalmuseet


Uroksen fra Vig blev fundet af Jens Peter Jensen, han gravede tørv i en lille mose, udenfor sit husmandssted ved Jyderup, og han stødte på uroksens skelet.
Det lykkedes ham at frembringe det meste af skelettet, og fandt desuden tre små flintpilespidser.
17. maj 1905 meddelte han zoologisk Museum i København at han havde fundet, som han sagde " en meget stor okse".

Som belønning fik Jens Peter Jensen den fyrstige sum af kr. 150,- det var mange penge i 1905.
Den blev undersøgt, og det viste sig at der var to skudsår med isiddende flintstumper i to af ribbenene. I det ene tilfælde var såret lægt, men det andet var helt frisk og viste, at pilen var trængt ind i lungen og på den måde havde givet dyret dens banesår.
Nogle runde huller i dens skulderblade er blevet tolket som spor af et spyd eller en lanse, der har gennemboret uroksen.
Uroksen fra Vig er C-14 dateret til 8.600 f.Kr. (hvad tid på dagen ved jeg ikke)
Uroksen er noget af det første man ser når man træder ind i Nationalmuseets stenalderudstilling.
Mindestenen


Ved findestedet er der rejst en mindesten..

På stenen er indhugget en urokse drivende død i vandet,
udført af maleren Peter Holm.På Uroksevej (sidevej til Jyderupvej på vej til Stenbjerg og Asnæs) står der et skilt, som peger frem imod findestedet som findes lige op af haven ved det første husmandssted på højre side. Men mindestenen står nu i vejkanten lige udenfor haven.


Uroksen fra Prejlerup

Prejlerup-uroksen blev fundet i 1983 ved udgravning af dræn grøftegravning. zoologisk Museum i København blev underrettet og iværksatte en udgravning.
Det lykkes at få fremgravet et komplet urokseskelet. Ved skelettet blev der fundet flintpile, de fleste blev fundet i oksens venstre side, ved venstre lårben.
Uroksen har været ramt af mindst 9 forskellige pile. To har truffet den i højre og 7 i venstre side, men ingen synes at ha' ramt de indre organer. De fleste ramte dyrets kødfulde bagparti, hvad der nok fik den til at sætte farten op.
Prejlerup-uroksen er en tyr, en af de største eksemplarer, da den levede målte den 1,90 m i skulderhøjde og vejede omkring 1 tons. Tyren var ca. 20 år.
Skelettet er blevet C-14 dateret til 7.390 f.Kr. så den er lidt yngre en den fra Vig

Begge urokser er blevet beskudt af jægernes pile. Vig uroksen har skudsår, som viser, at den har været jaget mindst to gange, men den undslap jægerne, for i stedet at finde døden i en sø.
på jagt efter uroksen Men hvorfor endte de deres dage i en sø? Er de som et led i jagten blevet jaget derud af jægerne, og kommet for langt ud, til at de kunne bjerge dem?
Eller undslap de jægerne og gik frivillig ud i søen?
Eller var der is på Prejlerup-søen, og et stykke ude faldt den gennem isen?
Eller måtte man ikke tage ting tilbage fra søen?
Man kan jo gætte på meget.


På den tid da urokserne levede var Sjælland ikke endnu blevet til en ø, Danmark var en del af det europæiske fastland.
Det var en jægerkultur, hvor folk med hunde, jagede skovens vildt, såsom urokse, elsdyr, kronhjort, rådyr og vildsvin.

Til start
Til Historier