Tilbage

Skovene i OdsherredAnneberg Skov


I den udtørrede Lammefjord og flere andre steder finder man vældige spor af egeskove, som for længe siden har dækket store dele af Odsherred.
Hele den Østlige skråning af odsherred har været dækket af skov,og også en stor del af det vestlige bakkeland ved Klint, Lumsås og Ebbeløkke var i middelalderen og senere dækket af skov.
Bognæs skov
For omkring 300 år siden var skovene slemt forhugne, ofte var der kun er sørgeligt krat tilbage af de engang så stolte skove.
I 1670 var der, efter at vældige skovarealer var blevet ødelagt i forbindelse med svenskekrigene, indført forskellige forbud og påbud, der skulle sikre mod yderligere ødelæggelse af skoven. Men træpriserne var høje, og mange private skove blev hugget om.
For 200 år siden var der næsten ingen træer tilbage i Danmark og derved også i Odsherred, de få træer der var lignede faktisk den afrikanske savanne.
Ellinge Indhegning
Hist og her stod de spredte gamle træer og imellen dem gik husdyrene og græssede. Gennem mange hundrede år havde vi ribbet skoven for træer til mange forskellige formål f.eks til brændsel, tømmer, foder til husdyrene og selvføgelig også til vores krigsskibe - vi havde bare glemt at plante nye træer.
Grevinge Skov
Da Kronen for at skaffe pengfe i 1760erne solgte skovarealer, og de private købere derefter fældede træerne gik det helt galt, og i slutningen af 1700tallet var skovarealet svundet ind til 2,2 % af danmarks areal.
I 1805 blev det kongen for meget og han greb ind, det var det samme år som H.C.Andersen blev født, kongen underskrev "fredskovsforordningen af 1805"
Der skulle plantes en masse nye skove. Kun ca. 2% af danmark er dækket af skov i 1805

Grønnehave skov
"Fredskovsforordningen af 1805" - der var blevet vedtaget at husdyrene skulle ud af skoven. Marker og skove blev adskiltm med stengærder eller jorddiger. Man begyndte så at plente nye træer, - nåletræer. Skoven blev tættere og mørkere.
Da Englænderne bombarderede København blev Danmark tvunget til at aflevere alle sine krigsskibe, men regeringen besluttede at frede alle egetræer, og man går i gang med at plante nye egeskove, så Danmark hurtigst muligt kan få krigsskibe. I dag 200 år efter er de klar til at blive brugt til krigsskibe - lidt sent
Holbæk Amts Sandflugtplantage Overalt i skovene er der vådt - der er vandhuller, moser og søer i tusindvis. Der bliver gravet tusinde kilometer grøfter for at få vandet til at løbe væk, så man kan plante flere nye træer.
Mange af de bøgeskove, som vi i dag går tur i, blev plantet i slutningen af 1800tallet.
I 1937 bliver det ved lov tilladt af gå i statens skove. I 1950 erstatter motorsaven øksen og håndsaven.

Høve skov
I 1960 plantes der flere og dflere juletræer i skovene, og man gegynder for alvor at klippe pyntegrønt.
I 1972 kom den første naturskole
I 1990 kom den første naturlegeplads.
1999 Efter 1000 år fravær blev bæveren genudsat i den danske natur.

Jyderup skov
2005 12% af Danmark er nu skov - på blot 200 år har vi 6 gange så meget skov i Danmark
Kongsøre skov Odsherreds statsskove ledes fra den smukke, gamle skovriddergård "Mantzhøj" der ligger i udkanten af Ulkerup skov.
Ven opkørslen til gården er der anbragt to af de 12 skelsten, som i sin tid har været grænsen for kongens jagtområde i Odsherred.
Statsskovene i Odsherred udgør nu 1750 ha. og omfatter 10 skove.
Kårup skov I dag blomster naturen i Odsherreds skove,
efter den nye naturskovdrift.
Efter mange år med plantagedrift og dræning af vådområder har man nu sadlet om og lader mere eller mindre skoven passe sig selv
- og det giver den danske natur rigtig gode kår.

I dag bliver der lagt vægt på skovens rekreative muligheder end på det kortsigtide økonimiske udbytte af skovdriften.

Den ny skovdrift får naturen til at blomstre så såvel planter som træer og dyr er i fremgang.
Knækkede og væltede træer bliver stående, så dyr kan finde biller og larver under barken.

Sonnerup skov


Snup en overnatning i det fri

Camping i på udvalgte danske skove er nu tilladt.
Så allerede i dag kan turisten på cykel med telt på bagabæret finde ly på en teltplads eller overnatte i en shelter.

Ulkerup skov
På nogle af pladserne er der opstillet såkaldte shelters, så man kan ligge i tørvejr, selv om man ikke har telt med sig.

Stokkebjerg skov


En naturskøn plet i skoven til overnatning
under åben himmel til teltet.
Små skove
Brydebjerg
Vejhøj og
Terkelshøj skov
At vågne op til lyden af rislende bække, fuglekvidder og direkte adgang til et bad i morgen-duggen må lyde himmelsk for naturelskere.
Dyrene i skoven Skoven, ak ja, den er interessant og den er menneskelig set uundværlig.
Et skovløst, eller bare et skov fattigt land, hvor er det dog tomt og trist.

Skoven med sin fauna, sin fuglesang, sit dyreliv.
Med sine tusinde bregner og vilde blomster.
Skoven med forårets anemonetæppe og efterårets flammende pragt.
Skoven der løfter vores bekymringer og puster friskhed i vor sind
Vi skylder skoven en stor tak


Alle Odsherreds større skove er statsskove under Odsherred Skovdistrikt.
Skovene er derfor, normalt frit tilgængelige døgnet rundt, og man må færdes hvor man har lyst, hvor der ikke er hegn, og plukke blomster, bær og svampe til eget forbrug. Man skal bare holde sig 50 m. fra beboelse.
Er man i privat skov, må man tage de blomster, bær og svampe, man kan nå fra skovveje og grusstier. Det er tilladt at færdes i privat skov fra kl. syv morgen til solnedgang. Man skal blot holde sig 150 m. fra bygninger af hensyn til privatlivets fred"