Tilbage

Ellinge Indhegning


Ellinge Indhegning er på 126,7 HA


Ellinge Indhegning er en lille skov der yder sin hygge og sin lunhed til egnen, den er rigt på dyrelig og er min skov i Ellinge Lyng.
Skoven består hovedsaligt af Østrigt fyr, skovfyr, sitkagran og birk. Tilvæksten er meget ringe


Ellinge Indhegning blev plantet i 1861 på et område plaget af flyvesand. Den er anlagt på hævet havbund.
Terrænet er fladt og kun hævet 2-5 m. over havets overflade.

Skoven er blevet overladt til naturnær skovdrift, hvor der satses på de træarter, der kan spirre frem af sig selv.
Derfor vil man over en overrække se at eg, røn og birk vil dominere, hvor den gamle skov bliver fældet eller ramt af stormfald.

Efter den nye skovlov, der blev vedtaget i starten af 1990erne
har skoven fået et rigere liv af blomster, svampe og dyr

Der bliver ivrigt plukket mange svampe om efteråret

Hele året ses mange rådyr.

Pindsvin er også set i skoven.Skoven dækker et areal på 126,7 hektar

Skov og naturstyrelsens hjemmeside
Kan du udprinte en opdateret oversigt over skoven,
den er dejlig at ha' med på en tur i skoven..


Klik på kortet


Der findes mange postkort fotograferet af Søren Bay Asnæs
www.garboedal.dk findes mange postkort over Odsherred


Billedet taget af Søren Bay er fra omkring 1940
billedet til højre er fra 2008
Billederne er af Lyngvej der går forbi skoven.

Skoven der i 1964 blev forsøgt gjort til en campingplads
Sommerhusbeboerne protesterer

mod camping-anlæg i Ellinge Skov


Bemærk den snorlige sti diagronalt igennem skoven.

Den er trådt af børn fra "lyngen" på vej til Ellinge Skole.

Ellinge Skole er nu restaurant Pottegården.


Den ny skovdrift får naturen til at blomstre
så såvel planter, træer og dyr er i fremgang.


Knækkede og væltede træer bliver stående,
så dyr kan finde biller og larver under barken.

Lyngvejen med skoven til venstre