Tilbage
Annebjerg skov


Annebjerg skov ligger ud til Isefjorden ikke langt fra Nykøbing Sjælland.

Skoven blev samlet i 1770'erne af skovarealer hørende til de omkringliggende landsbyer og styrket ved,
at der blev plantet nye træer. Skoven består mest af løvtræ, først og fremmest bøg, men også eg.
Her er også nåletræer som rødgran, nobilisgran og douglasgran.
Ialt 197 ha.Skov og naturstyrelsens hjemmeside
Kan du udprinte en opdateret oversigt over skoven,
den er dejlig at ha' med på en tur i skoven..
Klik på kortet

Annebjerg Skov ligger i et kuperet terræn nær isefjorden.
Variationen i terrænet og træarter gør at Annebjerg Skov
har mange naturoplevelser at byde på året rundt.

Har du f.eks. lyst til at lære om skovens dyreliv, kan du følge rådyrstien eller grævlingestien, som er afmærket med røde pæle.

I Skovens nordlige ende er der en hemmelig kælkebakke, som kaldes Kælkebakken i Annebjerg Skov, en kælkebakke på 250 meter lang.
Kælkebakken er stejl på de første 80-100 meter og så flader den ud.

Skov og Naturstyrelsen har i mange år skovet og fjernet sten, så det er bare at tage kælken under armen og afsted til skoven når sneen falder.

I vinterferien vil der være opsat røde og hvide mærkningsbånd op fra parkeringspladsen ved Barkladen, Egebjergvej 172, til kælkebakken

På lejrpladsen i parken ved naturskolen, kan du benytte shelteren eller slå telt op. se mere på odsherred-naturskole.

I dag får bøgeskoven lov til at forynge sig ved selvsåning, og skovdistriktet har genskabt flere søer og skovsumpe, som ellers var afvandet. I skoven er flere bevoksninger af asketræer, som trives på den fugtige bund.Man mener at en del af skoven er en gammel begravelsesplads


Manglebjerg rejser sig med uventet højde i den nordlige ende af Anneberg skov.
Udover den naturlige højde krones toppen af en fredet gravhøj fra bronzealderen.
Herfra kan udsigten over skovsøerne og ned gennem bøgetræernes kroner nydes.


I Anneberg skov ligger Manglebjerg,44 m. på højen ligger der en gravhøj.

Hvad den har været og om der har været ofringer i mosen der ligger lige nedenfor er en spændende tanke.

Måske har der været sol-ofringer og eller måske har der gået bronzealderfolk i proces til og fra gravhøjen.

Måske ligger der en solvogn gemt i mosen…

På toppen af Manglebjerg står tre bøge, hvoraf de to tjener som lodsmærke.
I Anneberg skov står der et træ men Christian d..8 monogram indridset i et gammelt træ..

Kongebøgen står ved Manglebjergvej

En soldat fra den tid har ridset navnetrækket ind i træet med sin bajonet


I skoven står en bænk ved navn Rislebænken.
Rislebænken har fået navn efter en bæk/å der risler lige ved hvor den stårDer er flere sten med skåltegn i skoven


En god måde at bruge skåltegnene på er at skåle i mjød.