Tilbage
Bag sommerhusene på Jyderup Lyng ligger Jyderup Skov

Jyderup Skov er en statsskov der er plantet efter landboreformerne på 4 nedlagte gårdes dårlige jord

Jordene blev tilplantet som et led i bestræbelsen på at gøre landet selvforsynende med især nåletræ.
De store befolkningskoncentrationer i byerne krævede etagebyggeri og til det formål var der brug for mere tømmer.
Den grusede jord er velegnet til dyrkning af nåletræen.

Ved parkeringspladsen på Ravnsbjergvej

er der en dejlig legeplads som børnene kan tumle sig i

samtidig med man spiser den medbragte madpakke


Skoven er på 213 ha.

Jyderup Skov er opstået på tidligere ager, efter at man i 1844 havde nedlagt fire fæstegårde på grund af jordens ringe beskaffenhed, d.v.s. magert sand.


Det der ikke var opdyrket, henlå som overdrev
og var bevokset med lyng.

Ved tilkultiveringen blev der navnlig anvendt rødgran,
men også skovfyr,bjergfyr, og lignende


Mindre arealer med birk og bøg forekommer

Jyderup Skov ligger på en svagt vesthældende bakke af smeltevandsgrus.


Mange steder langs skoven står de gamle stendiger stadig og ser smukke ud.
Det er de gamle stendiger fra de nedlagte landbrug der stadig ses.
I skoven ses stadig de såkaldte røser, det er stendynger, som formentlig er begravelsespladser fra bronzealderen
.
Skov og naturstyrelsens hjemmeside
Kan du udprinte en opdateret oversigt over skoven,
den er dejlig at ha' med på en tur i skoven..


Klik på kortet


På den anviste gule rute på kortet har du som hundeslædekører mulighed for at træne med dine hunde

der må køres med hunde i perioden 1. oktober - 1. april.

Der er visse regler. dem kan man se på
Skov- og Naturstyrelsen hjemmeside


Den Østlige del af skoven er temmelig bakket, mens resten er nogenlunde fladt.

Lejrpladsen der ligger i det sydøstlige hjørne af skoven, i en gammel grusgrav, er forbeholdt skoler m.m.Der er mange sjove træer i Jyderup Skov


Mange frugttræer f.eks. æbler


bær og et rigt blomstreflor


I skovkanten ligger et smukt hus: Ravnebakkehus