TilbageØverst en dæksten   så et tæppe af småsten  Stenmuld og et lerlag   en bæresten og ral fra stranden   et lergulv   og udenom sand