Tilbage

Det skønne Odsherred

Historier om Odsherred fortalt fra omkring 1930erne1929:
Den gamle præstekone
Det gamle Isøre Tingsted
Diligencen
Et gammelt bykort
Fra den gamle by
Nykøbing i fyrrene
Præstegården på Sjællands Odde
Svinninge Møllegård
Visitats i Højby kirke

1930
Barndomsminder
Egebjerg Præstegård.
En Lumsås digter.
Esterhøjstenen
Fra den gamle landsby (Højby)
Når mor fortalte
overlærer C. Steincke
Sommerbyen ved Sejerøbuntens bund

1934:
En rejse gennem Odsherred i år 1800
En Grevinge-Præst fra Rationalismens tid
Forstlige Betragtninger i Odsherred
Fra et husmandshem i Odsherred omkring 1860.
Julemordet i Højby Kirke.
Træk af Himmelbrevenes Historie

1935:
Dans Fest Musik.
Hjemstavnsmuseet for Asnæs og Fårevejle sogne.
Jarlen af Bothwell
Jul i Fattighuset
Odsherreds tilblivelse

1936:
Den rige Rentemester Henrik Müller
En Vakancetur i 1888 Fra Grevinge til Odden
Hjemstavnen
1941
jul paa en bondegaard.
1944
På ski over Odsherreds "Bjerge"
En 4000-årig boplads.

1945
Fra Vejrhøj til BBC.
Kvinder i Odsherred