Tilbage


Jeg har valgt at bringe Frederik Christian Maximilianussens erindringer lige fra han begyndte at skrive i en alder af 73 år, om hans barndom i Jylland og til han alderdom i københavn, selv om det kun er en kort tid han virkede som lærer i Tuse.

Jeg har rettet teksten lidt til, for stavemåden, så den er mere læsevenligt..
Den er delt op i kapitler så man kan gå lige til de emner man synes er interessant..........Men lad os begynde

Erindringer af mit liv og om min familie.

Om mine forfædre og min fødsel.
Mine første erindringer.
Sommeren 1838.
Jeg blev ældre.
Jeg flyttede hjem.
Min konfirmation - og fremtid.
Krigsårene
Jelling Seminarium
Huslærer på Kjærgaard ved Ribe
På Fyn
Andenlærer i Frølunde
Mine oplevelser som lærer i Trønninge
Slægtskab med forfatteren
Lærer i Vestsjælland
Krigen 1864
Tudse skole
Min alderdom i københavn
af
Frederik Christian Maximilianussen
pens. skolelærer

I lang tid har jeg tænkt på at
optegne mine oplevelser i verden,
skønt de er lidet mærkelige og kun vil blive lidet læste af min familie
    og to døtre, for hvem de især er
skrevne.

De er nærmest skrevne til tidsfordriv og støtter sig næsten udelukkende til min hukommelse, der i min alder er upåklagelig.

Nedskrivningen af disse oplevelser paabegyndtes den 17. april 1903, 48 årsdagen efter min første kaldelse til lærerembedet, og jeg var da næsten 73 år.