TilbageKorrekt fyring i brændeovn

Træ er populært sagt gas på fast form, idet 80 procent af brændværdien består af brændbare gasser. En del af disse gasser antændes ved 2-300 grader, mens andre kræver en temperatur på 8-900 grader.

Kunsten består altså i, at få temperaturen i brændkammeret op på 8-900 grader, så gasserne brændes af. Ellers ryger gasserne uforbrændt op gennem skorstenen, hvor de dels kan ødelægge skorstenen, dels kan genere naboerne godt og grundigt.

Korrekt brændefyring forudsætter, at man kun bruger rent og tørt træ. Er træet vådt bruges der energi på at fordampe vandet, og derved bliver det vanskeligt at få temperaturen op på et niveau, så gasserne brændes af.
Sørg for at tilføre rigeligt med luft - især i starten, hvor det gælder om at få temperaturen hævet hurtigst muligt.
Når ilden har godt fat, skrues der ned for den primære lufttilførsel og åbnes for den sekundære luft.
Først når træet er afgasset - det vil sige når flammerne dør hen, og der kun er glødende trækul tilbage - kan der skrues helt ned for luften.For store ovne

Et af de store problemer ved brændeovne er, at de generalt er alt for store i forhold til de rum, de skal opvarme.
En ovn, der brænder et kilo brænde i timen ved en nyttevirkning på 75 procent, yder 3 KW.
Det svarer til varmebehovet i en stue på 60 kvadratmeter ved en udetemperatur på 12 grader frost.
Derfor oplever de fleste, at der bliver for varmt i det rum, hvor brændeovnen står.
Løsningen består for det meste i at skrue ned for lufttilførelsen, men derved skruer man også ned for ovnens, effektivitet.
Det betydr dels, at man udnytter brændslet alt for dårligt, dels at forureningen stiger markant.
Hvis brændeovnen reguleres ned til halvdelen af den effekt, den er beregnet til, bliver forureningen tredoblet og helt galt går det, hvis ydelsen reguleres yderligere ned.

Det gælder altså om, at den nominelle effekt - det vil sige den effekt, hvor ovnen brænder bedst - skal være så lav som mulig.
Brændekammeret skal være udmuret med ildfaste sten, og der skal være mulighed for at tilsætte rigelige mængder luft, præcis der hvor gasserne afbrændes - det vil sige over brændslet.
Luften må gerne være forvarmet, da det er blandingen af gas og luft, der skal være over 800 grader.Hvilken ovn skal man vælge

Hvis man vælger en ovn, der er DS-godkendt, kan man være sikker på, at den opfylder en række minimumskrav til effektivitet, miljø og sikkerhed.
Blandt andet, skal ovnen have en virkningsgrad på mindst 70 procent ved den nominelle effekt, og mængden af kulilte (CO) i røgen må ikke overstige 0,3 procent.

Desværre bliver DS-mærkede brændeovne kun testet ved den nominelle effekt.
I Norge bliver brændeovne også testet ved lav last, og det er i virkeligheden langt mere interessant, for i praksis er det sjældent, at brændeovnen kommer op på fuld effekt i længere tid ad gangen.

Vil man have en ovn, hvor effekten stemmer bedre overens med varmebehov i en alm. bolig, skal man vælge en masseovn.
Her er der mulighed for at lave et ordentlig bål et par timer hver dag, hvorefter den tunge stenmasse afgiver en jævn og behagelig varme resten af døgnet.

Gyldne tips til perfekt brænde


Ifølge Morsø er det en klassisk fejl at stable brændet op langs en mur - eksempelvis i carporten.
Mange husejere stabler på denne måde af praktiske grunde, men det forhindrer en effektiv
luftcirkulation omkring de inderste stykker brænde.
Det er i øvrigt en god idé at stable på en bund af strøer.
Det næste gyldne tips er at stable brændet, så træets endeflader vender udad.
Årene går på langs af træet, og fordampningen sker fra endefladerne.
Det tredje gyldne tip er at sikre sig, at de enkelte træstykker ikke er for tykke.
Ifølge Morsø bør hvert stykke maksimalt have et tværsnit på mellem 8 og 13 cm
for at kunne tørre, tilstrækkeligt hurtigt 

Det er i øvrigt let at chekke, om træet er tilstrækkeligt tørt.
Det gøres ved at slå to stykker brænde mod hinanden.
Tørt træ giver en skarp klang, hvor vådt træ giver en dump lyd.
En anden metode er pusteprøven.
Det går ud på at dyppe brændestykkets ene ende i sæbevand.
Pust herefter i den anden ende, og hvis sæben bobler, er brændet tørt nok.
Tilbage