Tilbage

Korevlen

Ellinge Lyng - Gudmindrup Lyng

Korevlen ligger i Sejerø Bugten,vest for Lyngvejen med flere nedkørsler til stranden
Der er offentlig P-plads

Korevlen blev en del af det danske rige d. 6.august 1949.

Som det ses på kortet fra 1934 er Korevlen blevet udformet til en odde, der udgår fra kysten ud for Gudmindrup Lyng.
På kortet ses tre små øer syd for odden og en mindre odde, der fra Vig Lyng peger mod nord.
På kortet fra 1777 ses hverken odde eller øer.

                               1777                                                              1934

På et kort fra 1895 kan man se en lille start på den nuværende odde.  Den lille bugt der blev, en lagune, blev til en strandsø og siden til land med rørsump og tørvedannelse.
På et kort fra 1911 var der dannet en odde på 600 meters længde, men endnu så man ikke øerne

I 1902, efter en voldsom storm ved juletid, så man den nye odde.I forlængelse af odden dannes sandrevler, siden strandvolde og øer på vest og østsiden som odden.

Efter 1934 er odden vokset mod syd og er vokset sammen med den nordligeste af øerne.
De to sydlige øer er vokset sammen med den sydlige odde, så der kun er et indløb til lagunen indenfor.
Lagunen vil efterhånden vokse til med rørstump, og hele området vil med tiden blive fast land, engang i fremtiden.
I dag er øerne vokset sammen til to odder.


Området langs det flade Sejerøbugt var oprindeligt en hedeslette, som blev dækket af Stenalderhavet og blev senere omdannet til en strandvoldsslette.
Frem til omkring 1800 var området ubebygget og lå øde og udyrket.
I forbindelse med landbrugsreformen i slutningen af 1700-tallet blev jorden målt op og blev tildelt gårdene i bakkelandet.
Gårdene fik en lod på Lyngen som overdrev.

Kongeparten referer til, at krongodset i Odsherred fik denne del af det gamle overdrev på lyngen, da man ophævede fællesskabet på lyngen i slutningen af 1700-tallet, som en del af landboreformerne.

Efterhånden som nye unge landmænd ville ha' deres eget, købte de parceller fra overdrevet, fra få ha. og op til 5-10 ha. og der blev oprettet husmandssteder og fiskerhuse på Lyngen.
Det var en dårlig jord, det rene sand, og ofte slog høsten fejl. Der måtte subleres med beskæftigelse andre steder, ved salg af fisk, grønsager og lign.
Mange var daglejere på gårdene.

Efter Anden Verdenskrig søgte man til byerne og Odsherred var kommet nærmere Københgavns rækkevidde som ferieområde, og udstykningen til sommerhuse startede i stor stil, som vi kender det i dag.
Sommerhusbeboerne er nu den største og dominerende del af befolkningen i Odsherred i sæsonen, og sæsonen er efterhånden blevet udviddet til en større del af året.

Gudmindrup Strand er udvalgt som den bedste badestrand i 2006.

Gudmindrup Strand kan om sommeren være en myretue af mennesker.

Den opfylder de krav der gør den til danmarke bedste badeoplevelse.


Den er meget børnevenlig,
med udstrakt fladvandet sandstrand.


Der er livreder og kiosk og handicap toieletter og en vidunderlig naturudsigtDer er livredder

Kiosk, handicap toiletter og fortov af træ til barnevogne og handicap brugereBetjeningen i kiosken udføres venligt og behageligt
af bestyren og de søde piger der udgør personalet

Her ses bestyren af kiosken

Minde om redningsdåden
10 juni 1885

Står der på mindestenen,
der er rejst halvvejs oppe på p-pladsen
på det sted strandkantan var i 1927


Læs alt om redningsdåden her:

Og den langstrakte indsø mellem sommerhusområdet og stranden gør den helt specielt og er en dejlig naturoplevelse, med den særpræget fauna der er skabt af tidens tand.Havet i Sejerø er normalt
roligt og fredeligt
Men af og til viser det tænder
som her


eller her     


Om vinteren bliver korevlet også brugt
Som her mellem indsøen og havet


og på isen langt fra strandkanten.Solnedgang over sejerøbugten

til toppen