Tilbage

Odden kirkeOdden kirke er fra 1300tallet

Kirken ligger lige nord for Overby,
man ser den tydelig når man køre i bil mod odden

Odden kirke set fra øst
Den har været rødkalket siden 1879

Kirken har oprindelig heddet Odbye eller Odboe kirke

I 1700erne ejedes kirken af skiftende private ejere

I 1736 af en handelsmand fra københavn
Peter Kellinghuusen

Præsten i Kundby var ejer i 1772 og 1776
I 1791 var det atter kongen der ejede kirken
I 1873 blev den solgt til 42 beboere i sognet.
og i 1911 overgik den til selveje.


Altergangen
Da jeg besøgte kirken, var kirkes altertavle, fra 1632, til restaurering på National Museet

Det nye krucifiks fungerer midlertidig som altertavleDet var den lokale kunster, billedvæver Margrethe Agger der har stået for udsmykningen bag krucifikset.


Altertavlen som den ser ud efter Restaurering på National museet
Kirkens altertavle
Altergangen mod alteret

Smuk er kirken pyntet i påsken


Prædikestolen

Prædikestolen er fra 1821
Himmel og opgangspanelet er fra 1570

Døbefonten er romansk og består af to dele, som ikke synes at høre sammen og ser noget ufuldendt ud

Døbefonten


Døbefonten er todelt. Begge er udhulet. Man mener den underste del har været vievands karret fra Oddens første kirke; et lille kapel, der har ligge på kapelbakken i Havneby. Stedet blev udgravet i 1953.

Medbragte Yderbyboerne så deres døbefont, da kapellet blev nedlagt og de skulle til at gå i kirke i Overby? -Og blev de to fonte så langt over på hinanden som en kompromisløsning, som de to byer kunne enes om?

Orglet


Orglet er fra 1958 og er en standardtype

Orglet har fire stemmer


Salmenummertavlen er fra 1864

Salmenummertavle Kristus i Getsemane have


Maleriet er et oliemaliri fra 1875 og er malet af Ziegler i Rom
Det blev skænket til kirken af fabriksejer William Henry Musk på hans bryllupsdag feb.1878

Kalkmalerierne er fantasiblomster,fra blomstermotiver og bladdekorationer
På blomsterne sidder ugle, papegøje og skader, hvoraf én hakker i et dødningehoved.
kalkmalerier kalkmalerier
kalkmalerier kalkmalerier


I det ene billede ses en armbryst, det skulle være murermesterens bomærke.

Epitafium
I kirken hænger dette epitafium

Der står:
"Her hviler den i Livet welædle og Dydsiirede Anne Helene Trochmann. Fød i Oddens Prestegaard den 28. feb. 1738. kom i Ægteskab med Velærverdige Hr. Hans Thornebye, sogne Prest til Nykjobing og Rorvig den 19. maj 1756. var moder til Tvende sonner og én datter.
Levede i Troen og dode i Herren, i Barselsseng her hos sin Fader Hr. Trochmann den 16. maj 1759 gammel 21 år, 2 maaneder og 16 dage. far vel, hjertelskte sjel. Du kommer ei til mig lev vel, hojsalige sjel. Jeg komme skal til dig. Hr. Thornebye."

linieskibet prinds Christian Frederik


I kirken hænger en fornem udført kopi af linieskibet
prinds Christian Frederik.

Modellen jolle siges at være skåret i træ fra vraget.

Den er lavet i 1914.Når Odden kirke er et af landet mest velbesøgte landsbykirker, skyldes det Willemoesmonumentet, med Grundtvigs storladne digt:
"De snekker, de mødtes i kvæld på hav".
Dette digt står på mindestøtten over de faldne i slaget ved Oddens kyst i 1808, da linjeskibet "Prinds Christian Frederik" blev erobret efter den tre timers blodig kamp mod englænderne.

"De Snekker mødtes i kvæld på Hav
og Luften begyndte at gløde.
De leged alt over den aabne Grav
og Bølgerne gjordes så røde

Her er jeg sat til en Bautasteen
at vidne for Slægter i Norden
Danske de vare hvis møre Been
Under mig smuldre i Jorden
Danske af Tunge af Æt og af Id
Thi skal de nævnes i løbende Tid
Fædrenes værdige Sønner."
Odden kirke er kendt for sin heltegrav, hvor de faldne fra slaget ved oddens kyst 22 marts 1808 ligger, heriblandt også den kendte søhelt
Peter Willemoes.

På de faldnes fællesgrav står en granit sten, rejst af Søløjtnantselskabet i 1883 i 100 året for Peter Willemoes´ fødsel.

"Orlogskibet Prinds Kristian
Ført af den kække Jessen
Kæmpede ved Oddens kyst
Den XXll Marts MDCCCVIII i III timer
Mod II engelske Linieskibe
Willemoes Kongedybets Helt
Dall(e)rup og Soland
Med LXIX af menig mand faldt
Rothe. top Ferry
Thosterup
og CXXXII saaredes Vraget
Belv erobret men Danmarks
Søhæder stadfæstedes".

På begge sider af den sten ligger to pyramider af de oprindelige kanonkugler.


Flyvergraven

Flyvergraven

Tre engelske piloter fra Royal Air Force(RAF) styrtede i 1944 ned over Sejerøbugten.

Ved den første pilots begravelse deltog alle i sognet, og blomsterne på kisten var i smukke RAF farver.

Det var dengang pastor Petri, som var præst på Odden i 34 år.

Tyskerne brokkede sig gevaldigt over alt dette, og forbød jordpåkastelse og klokkeringning for englændere.

Det så man nu stort på.

Alligevel, ved den næste pilots begravelse, var man opmærksom på ikke at tiltrække sig tyskernes vrede, men der blev ringet med klokkerne som traditionen er efter jordpåkastelsen på Odden.
Igen brokkede tyskerne sig og spurgte hvorfor graveren ringede med klokkerne: "Jamen, jeg ringer jo bare solen ned", sagde han.
De forbød præsten at deltage fremover.
Da den tredje pilot skulle begraves forklædte præsten sig som graver, og kunne dermed alligevel foretage jordpåkastelsen.
- Sådan er odboerne kendte for, med et smil, at omgå reglerne


den ukendte


På kirkegårdsmuren nord for kirken

er en sten af en ukendt sømand

med indskrift af pastor O.C. Krarup.

Odden kirke


Her kan du læse om "slaget på sj.odde"


til toppen

Tilbage til kirker