Tilbage

Svinninge kirkePå bakkehældet ned mod Svinninge å ligger Svinninge kirken
Man ved ikke med sikkerhed hvor gammel kirken er.

Af den romanske kirke eksisterer nu kun skibet,
der var opført af kampesten.
den var allerede i den ældste tid dækket af grov mørtelpuds.

Fra våbenhuset er der adgang
til skibet


Alterbordet er opført af kamp og munkesten
Ved restaureringen i 1954 afdækkedes de to indvielseskors
Alterbordet er dækket på de 4 sider af paneler hvis malerier er fra 1580

Forestillende:
Abraham der ofrer Isak

Kristus på korset
med Jerusalem i baggrunden
og
Kobberslangen i ørkenen
foran Israelitternes teltlejr.
Fra Alteret mod menigheden ses helt tilbage døbefonden og orgletDøbefonten er af granit med en kvadratisk for
med et tovmønster foroven.


Dåbsfadet er af ophamret tin
i bunden står der:

Svinninge kirke 1979

Prædikestolen er fra 1619


Den har fire fag der forestiller
tro, håb, kærlighed og retfærdighed

    Orglet står pænt bagerst i kirkenDet er bygget i 1974

og

har 11 stemmer

I våbenhuset er sat en mindetavle
over
Henrik Pedersen
I kirken hænger dettte smukke billede
der forestiller
Kristus i Gethsemane have


Det hænger i tårnhvælvet


I muren står denne smukke vase
som sikkert bliver brugt til dåben.
og lampetterne er fra 1978Skibet er København af ØK,

fragt og skoleskib.


Bygget af Finn Milde Nielsen, Svinninge.
og
Ophængt i 1997.


og tilbage til våbenhuset
Udenfor kirken ses de smukke gravsteder og kirken.

I kirken ligger denne tekst, der omhandler kirken og den indhold.

til toppen

Tilbage til kirker