Tilbage til oversigt
Tilbage til start
Foto: Tim Lykkegren

Jættestuerne i Troldhøjen


En udstilling fra museet i Høve


Troldhøjen

Omtrent samtidig med at jægere og fiskerfolkene holdt til på forskellige bopladser bl.a ved Ordrup Næs, har andre beboere i odsherred taget "Troldhøjen" i Stenstrup i brug når de skulle begrave deres døde.

Den dobbelte jættestue i "Troldhøjen" er nok det mest framragende mindesmærke i odsherred.

Jættestuen er dækket med flere dæksten over og kammeret som indgangen er tætnet med ler og flint og dækket med et godt lag jord, for at give det hele en fast form.


Jættestuerne har været benyttet til gravlæggelse helt ned til bronzealderens begyndelse , for omkring ca. 3.500 år siden.
Der er fundet omkring 100 individer, hvoraf halvdelen har været børn, mange helt spæde.
Mange led af leddegigt og havde huller i tænderne.


Gravkamrene er imponerende, man må gå tæt sammen-bøjet ind gennem de kun 1 m høje og 5 m lange indgange,Men i kamrene er man som i store stuer.

Inde i højen

De er omtrent ens i størelse:

6,5 m lang 2,75 m brede og 2,25 m høje

En af de kæmpemæssige overliggere synes flækket og anvendt med en halvdel i hvert kammer.

Den ene sidevæg er fælles for de to kamre og gennem en sprække ser man fra det ene til det andet.

Fire kæmpe dæksten i hvert kammer

Det er sikkert bestemt til at blive benyttet skiftevis.

De har begravet en af deres forfædre

To børn der ser til en af deres forfædre


En af vores forfædreresterne af noget der engang var Er det nogle du kendte
Den dobbelte jættestue i troldhøjen er en af danmarks største og bedst byggede jættestuer og et af odsherreds værdifuldeste minder om fortiden.

Stenstrupmanden

I en mose nær Stenstrup blev i 1941 fundet et skelet, den såkaldte Stenstrupmand. Skelettet lå i en dybde af 3½ meter , om dets hoved var anbragt et reb, hvis anden ende var fastgjort til et par store sten.
Stenstrupmanden menes at være et menneskeoffer. Stenstrupmanden er udstillet på Stenstrup museum.
Tilbage til start
Tilbage til link