Tilbage


Hvor kommer navnene fra


Betegnelsen "Odsherred" har navn efter Odden - Oddens Herred (Betegnelsen "Herreds" oprindelse er usikker.

Sogn kommer af at søge d.v.s. søge til en kirke

Asnæs - næsset med askerne
Bråde - indhehnet rydning
Ebbeløkke - Ebbes indhegning
Egebjerg - bjerget eller bakken med egene
Ellinge - muligvis af Elletræer
Fårevejle - fårenes vadested
Grevinge - af grav ..sænkning i terrænet
Højby - byen ved gravhøjene
Hørve - stedet hvor kysten drejer
Høve - højene
Kollekolle - den kolde hytte....sikkert en hytte uden ildsted
Lumsås - muligvis efter et gammelt navn Lumbr
Riis - af ris, krat
Rode - stedet hvor træerne er fældet og marken inddraget til dyrkning
Rørvig - den rørbevoksede vig
Siddinge - af sid ...fugtig jordbund
Starreklint - efter stargræs
Svinninge - af svin, sikkert vildsvin
Tolsager - Tholfs ager
Vejleby - byen ved vejlen
Vig - er efter fjorden
Ås - højderyg
Åstofte - toften på åsen


Du kender måske flere så lad os sætte dem ind her Skriv det her