Højsandet


Højsandet ved Rørvig er er en af Odsherreds perler.
Højsandet blev dannet mellem det 15. og 17. århundrede som følge af sandflugten.


Det er en 15 m høj og 1,4 km. lang indlandsklit.

Fra engang i 1400-tallet begyndte sandfygningen langs
Sjællands Nordkyster.

Den tiltager i årenes løb med stadig større tab af frugtbar landbrugsjord.

Omkring 1530 er Rørvig halvøen så hårdt ramt, at bønderne beder om nedslag i deres fæsteafgift til jordejeren
Jordejeren er Roskilde Bispedømme.


Højsandet er en kunstigt skabt indlandsklit


Oprindeligt har det været et stengærde som man ser det ved indgangen til Højsandet
ved Dybesø

Først i 1700-tallet begyndte der en systematisk bekæmpelse af sandfygningen ved tilplantning af de store golde områder bestående af lyng og sandklitter.

Det adskiller den frodige landsbrugsjord mod øst. Nørrevang.

Fra den sandede jord
mod vest
Der blev kaldt "Sultelodderne"
fordi ejerne ikke kunne leve af jorden.

Tilplantningen blev foretaget af amterne på øerne og af staten i Jylland.
Det har bl.a skabt Sonnerup skov og Rørvig Sandflugtsplantage.

Her ses indgangen til Højsandet fra Rørvig
Her står et krucifiks, som førhen tjente som sømærke for søens folk.

Sandflugten fra de sandede, vestlige arealer,
det der i dag kaldes Sandflugtsplantagen,
har efterhånden dænget stengærdet til, hvorefter bønderne har opstillet risgærder ovenpå stengærdet.
Når dette risgærde så var sandet til gentog historien sig og så fremdeles
Det er forsat over flere hundrede år og resultatet er en af
Odsherreds perler.

I dag er Højsandet groet til, og selv om man går gennem en naturlig skovbevoksning, fornemmer man den magre sandjord, som klitten er skabt af.

På højderyggen af klitten er der anlagt en sti, så man kan spadsere,
og nyde naturen i en af Odsherreds perler


På den næsten 15 m. høje og 2 km. lange indlandsklit er der mulighed for
en dejlig vandretur fra Rørvig til Dybesø.

Højsandet er bevokset med træer og planter,
og et rigt fuglelig og mange bær møder den vandrende

Højsandet er et helt unikt stykke natur, der knap er kendt udenfor
Odsherreds grænser.


Udsigt fra Højsandet


til toppen