TilbageSuperBrugsen i Højby

Brugsforeningsbevægelses begyndelse.
Det begyndte i England i 1844, hvor nogle vævere i Rockdale for at få mere ud af deres ringe løn åbnede verdens første levedygtige brugsforening.
Det var ikke alle, der syntes, det var en god ide, og da butikken skulle åbnes, havde ingen af væverne mod til at slå skodderne fra, for ude på gaden stod en hujende flok, der peb og råbte ad de »gale vævere«.
Det viste sig efterhånden, at ideen var god nok.

I Danmark blev den første brugsforening stiftet den 17. 1866 med navnet »Thisted Arbejderforening«.
Pastor Sonne var initiativtageren.
Hans indsats blev belønnet med hån og skarpe avisartikler. »Høkerpræsten« blev han kaldt.
Men brugsforeningens omsætning steg hurtigt, og i tilknytning til foreningen åbnedes et bibliotek med læsestue for at opfylde de oplysende formål, som man den gang tillagde brugsforeningerne.
Trods mange angreb fra de private handlende voksede antallet af brugsforeninger hurtigt - især på landet,hvor der i 1900 var 827 brugsforeninger, men kun 15 i provinsbyerne.
I 1960-erne var der ca. 2.000 brugsforeninger.
Da der stadig nedlægges mindre foreninger, er antallet i 1990 ca. 1.600.
I 1884 havde de sjællandske og i 1888 de jyske brugsforeninger hver for sig oprettet foreninger til fællesindkøb af varer.
I 1896 sluttede de sig sammen til Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger (FDB), og dermed fik de større slagkraft, som gjorde det muligt for forbrugerne selv at foretage storhandel og storproduktion.
Højby Brugsforening og det gamle mejeri

Holbæk Posten fra 1900 oplyser, at Højby Brugsforenig i december 1900 holdt generalforsamling i Højby Skole.
Omsætningen i det forløbne halvår var 19.200 kr.
Det overlodes til bestyrelsen at tegne sig som abonnent, såfremt der blev bygget telefon i Højby Sogn.
En vedtægt fra 1916 oplyser, at Højby Brugsforening er stiftet den 11. december 1890.

Forretningen begyndte i det små i lejede lokaler i en bygning, som lå der, hvor der i 1920 blev bygget købmandsforretning (Højby Hovedgade 53 B).
Da Odsherredbanen var færdig 1899, var det praktisk at udnytte de bedre transportmuligheder, og derfor købte man af præstegårdsjorden en grund lige ved banen, hvor Sparekassen Bikuben nu BG-bank ligger i dag.
På denne grund blev der bygget forretningslokale og bag dette - ved Ellingebjerg - bolig til uddeleren, som på dette tidspunkt var Ferdinand Jensen.

Formålsparagraffen i vedtægten fra 1916 lyder:
»Formålet med foreningen er at opnå besparelser for dennes medlemmer ved at foretage indkøb og udsalg af livsfomødenheder i et udsalgssted, og dette søges opnået ved, at handelsvarerne købes og uddeles til de priser, foreningens medlemmer finder heldigst. Dog så længe foreningen er medlem af Fællesforeningen, bør så vidt mulig, indkøbene foregå gennem denne«.
Vedtægtens § 4 har følgende ordlyd:
»Bestyrelsen har at våge over, at foreningens interesser fremmes så godt som muligt, hvorfor den ikke alene til enhver tid er berettiget, men også forpligtet til at efterse alle funktionærernes kassebeholdninger og bøger foreningen tilhørende«.

1920 til 1940

1940 til 1960

1960 til 1980

1980 til 2000

Om livet i brugsen 1928 - 41

Uddelere gennem de 100 år
Drewsen ................... 1890
Ferdinand Jensen ....... 1899
Peter Hansen ............ 1907
Peter Poulsen ............ 1909
Olaf Petersen ............ 1918
Chr. Sehested Grove ... 1922
Viggo Riis Christiansen 1946

Karl Olesen ........................ 1948
Poul Larsen ........................ 1954
Karl Ryttegaard (grovvareafdelingen) 1954
Henning Larsen ................... 1970
Lars.corfitzen ...................... 2003
Opgivelserne før 1920 er sandsynlige - men udokumenterede.

Formænd gennem de 100 år
Gdr. Jens Madsen ................ 1900
(sandsynligvis før og efter 1900)

Kr. Petersen, Højby .............. 1907
(sandsynligvis før og efter 1907)

Mejeribestyrer Jørgen Holm, Højby..... valgt 1919
(måske tidligere)
Landpost Laurits Petersen, Højby ...... valgt 1922

Arbejdsmand Laurits Madsen, Højby ... valgt 1931
Gdr. Peter Larsen, Højby ................... valgt 1950
Gdr. Niels Hessellund Andersen, Søgård .valgt 1962
Pare. Bohold Hansen, Nygårdsvej ...... valgt 1968
Kriminalass. Erik Næsager, Højby ...... valgt 1977
Gdr. Ib Trier, Sekshøj .......................valgt 1977
Fru Vibeke Nielsen, Helenehøj .......... valgt 1981
Henning Maul, højby ....................... valgt 2003

Tilbage