Amthospitalet i Nykøbing Sj.Fra 1915 - 1990
Historien om Amtshospitalet.
En lille by - en stor institution.
Den lægelige indsats.
behandlingsindsatsen i år 1990.
dagens gang.
indlæggelsen.
Distrikspsykiatri - ud i marken
Specialafdelingen skovhus
Ældre - psykiatrien
Ungdomspsykiatri.
Retspsykiatrisk.
behandlingsteamet.
Socialrådgiverne.
Grønnehaveskolen.
Sygepleje.
Plejerens dagligdag.
Serviceomraadet.
Administrationen.
En arbejdsplads.
Amtshospitalet's museum
Amtshospitalet's kirkeAmtshospitalet blev planlagt og bygget i årene 1913-1915

hvad var egentlig baggrunden for at bygge et nyt sindssygehospital

og at bygge det i Nykøbing?


Landshistorisk er vi jo i den periode, hvor Chr. X blev konge i
Danmark i maj 1912.l. Verdenskrig brød ud i 1914, da man var midt i hospitalsbyggeriet

juni 1915 kom den nye Grundlov, der gav kvinderne stemmeret


og et par år efter hospitalets bygning kom Den russiske Revolution.