Tilbage til oversigt


Kompost er god genbrug

Tekst og tegninger Asger Bang
KFUM-Spejdeme i Danmark
Medlem af Samrådets Friluftsudvalg
Egentlig er ordet „haveaffald" et bundforkert ord, for affald smider man jo væk, men havens overskud bør man gemme, nemlig i kompostbunken eller i kompostbeholderen!.
En del af køkkenaffaldet kan endda gå samme vej.

Hvordan indretter man sin kompostplads?

En kompostplads skal helst ligge i læ, så undgår man også, at alle efterårsbladene, som man lige har revet sammen, blæser tilbage „på plads" igen.
Den må også gerne ligge i skygge, så man kan sagtens bruge en afkrog på grunden.
Hvor meget den skal fylde, afhænger af den komposteringsmetode, man vælger:
bare en bunke på jorden eller i en beholder med 2 eller 3 rum?

Kompostbunken på jorden er både den billigste og den langsommeligste løsning, men også den der kommer "naturmetodeden" nærmest.
Her smider man bare affaldet ovenpå og ovenpå igen, langsomt synker det sammen, og samtidig komposteres det.
Det hjælper lidt, hvis man engang imellem stikker i bunken med greben, og hvis man vander bunken lidt engang imellem.
For at få lidt styr på sagerne, så bunken ikke får vokseværk, kan det anbefales, at man etablerer en eller anden form for afgrænsning;
brug, hvad du har eller kan få - f.eks. nogle store stammer, betonpiller, mursten, knækfliser, jernbanesveller.

Kompostbeholderen skal have en sådan udformning, at den let kan tømmes, for det skal nemlig ske hvert år!
Beholderen skal selvfølgelig også være miljømæssig korrekt. Det betyder, at der skal bruges så lidt trykimprægneret træ som muligt - altså kun de lodrette stolper, der skal graves i jorden!


Bagvæg og sidevægge skrues på, så de forholdsvis let kan udskiftes, når det er nødvendigt efter nogle år. Lad være med at sætte brædderne helt ned til jorden.


Den bedste bund laver man af nogle tykke grene, for de vil give luftadgang. (Derfor er fliser den dårligste løsning af alle).
Forsiderne laves som løse brædder, der let kan styres ned i en not i begge sider

Ved siden af kompostbeholderen bør der stå en huggeblok, så man husker at findele grene og kviste, inden de bliver smidt i det første af beholderens rum.

Også her kan komposteringen fremskyndes, hvis man altid sørger for en tilpas fugtighed og endnu mere, hvis man tilsætter en kassefuld kompostorme (de kan købes på planteskoler).

Når næste års forårsrengøring i haven går i gang, får man brug for et sold, som man sagtens selv kan fremstille af nogle bræddestumper og en rest finmasket hønsenet. ,


Måske har der allerede i løbet af det første år været så megen gang i forrådnelsesprocessen, at den første muld kan anvendes andetsteds i haven - ellers må man give det et år mere.

Derfor skal man omstikke (dvs. flytte) komposten fra l. års-rummet til 2. års-rummet og til slut til 3. års-rummet.
Under omstikningen vil soldet hjælpe én til at frasortere de grenstumper osv., der skal blive et år mere i rum nr. l.

Til allersidst bruger man soldet over trillebøren - og så er den dejligste muld parat til at blive kørt ud.
Måske har der den foregående sommer været en hektisk aktivitet på grunden, og så er det da herligt, at man nu kan få fyldt alle hullerne i plænen op igen!
Når I står med den dejlige muld i hænderne, vil I garanteret have flere idéer til dens anvendelse.

Det er let at dele op, hvad der er komposterbart, og hvad der ikke er:

Affald der stammer fra:
PLANTERIGET
er egnet til kompostering:
afklippet græs
afklippet hæk
blomsteraffald
kartoffelskræller
salatrester
nedfaldsfrugt
nøddeskaller
grøntsagsrester
teblade
kaffegrums

og også:
kaffeposerne
køkkenrullepapir
æggebakker

Eneste undtagelse:
skaller af citrusfrugter
(p.gr.a. sprøjtningen
under dyrkningen).
DYRERIGET
er ikke egnet til kompostering:
kød
pålæg
fiskerest
er grøntsager, der er kogt
sovs
grød

Eneste undtagelse:
æggeskaller må godt kastes
i kompostbunken.

Selvfølgelig kan rester fra
MINERALRIGET o.lign.
ikke komposteres:
plastikposer
jern og andre metaller
flamingokasser
gummi osv.!


Tudser og frøer er blandt de større dyr, der tager ophold i kompostbunken, når det bliver koldt.De må simpelhen gemme sig for den kolde vinter
I kompostbunken har de gode chancer for at klare sig.
Pindsvinet ligger også og luner sig i kompostbunken. Det ruller sig helt sammen og sover vintersøvn, mens den drømmer om forår og sommer

Tilbage til oversigt
Tilbage til start