Tilbage til indholdsfortegnelser

5. KAPITEL


Lev evigt, vor dronningI tidernes morgen vandrede guderne blandt menneskene i Hellas bjerge; men i biernes gyldne by var en gudinde altid nærværende til trøst og opmuntring for sine børn og for i sin visdom at vejlede dem i alle livets forhold.
Nogle af de bier, der var født om efteråret og havde set lyngen brede sig over bakkerne som Gudfaders flammende dug, kunne måske leve syv måneder. De, der var født om foråret eller om sommeren ville sjældent opleve mere end syv-otte ugers solskin.

Men dronningen havde altid været der, så langt slægtshukommelsen gik tilbage, længe før den ældste bi var født, i utalte generationer i fortiden. Regnet i det, mennesket kalder tid, var hun næsten tre år, men tre år er for et væsen, der kun lever otte uger, atten generationer. For bierne var det, som det ville være for os, hvis vi blev regeret af et væsen, der havde kendt vikingerne og stadig ville være til århundreder efter, at vi var blevet støv.
Sandelig, denne dronning hørte til de udødelige guder.
Og endnu mere end dette. For byens vingede folk var denne blide gudinde moderen til alt levende, skaberen af alle dem, om hvem mindet eller traditionen vidste at berette, matriarken, ikke blot for dem, der ville komme til verden i en overskuelig fremtid, men for alle, der nogensinde ville blive født.

Ingen anden blandt disse titusinder af travle indbyggere bar i sin krop det evige livs mysterium. Så længe deres dronning levede, levede deres fremtid. Hvis hun døde uden efterfølgerske, var de kun vandrende skygger, der ventede på en stilhed, som intet nogensinde kunne bryde.
Skønt de var begyndt deres tilværelse, da Gud pustede liv i de øde planeters støv og slim, skønt de i langsomt ændret skikkelse som sejglivede efterkommere af trilobitiske forfædre havde undgået søskorpionerne, og de palæozoiske haves store fisk, kultidens reptiler, kulden, der dræbte dinosaurerne, istidens ødelæggende vintre, bjørnenes kløer og det primitive menneskes klolignende, hårede hænder, skønt de havde forstået at tilpasse sig og sejrrigt kæmpet for deres eksistens i otte hundrede millioner år. ... ville deres historie dog ende brat og uigenkaldeligt, hvis denne udødelige døde uden efterfølgerske.

Det er sket - og en sådan katastrofes gru går ud over al menneskelig fatteevne.
Hvis en million mennesker dør, hvad så? Hvis mennesket i sin dårskab og ondskab udløser ødelæggende kræfter, han ikke forstår, og en million omkommer i et nu, er det kun en bagatel i sammenligning hermed.
Så længe en mand og en ung kvinde overlever rædslerne, klamrende sig til hinanden i en fjeldsprække, vil menneskeslægten bestå.
Men hvis denne lille bys gudinde, der har været udødelig, så langt mindet går tilbage, en skønne dag ligger stiv og død som følge af sygdom, kvæstelser eller alderdom, og tabet ikke erstattes inden seks dage, må hele kolonien, der har eksisteret længere end menneskeheden, gå til grunde og vil aldrig se en ny sommer gyde sine farver over jorden.

Hvert år dør bikolonier på denne måde. Deres stamtavle er længere end menneskenes og abernes, men den ender brat og for bestandigt. Dronningen omkommer; måske bliver hun snappet under bryllupsflugten af en tilfældig fugl; måske bliver hun såret i sin egen velbevogtede by af en lille sten eller en træflis, hvis skæbne blev bestemt for millioner af år siden, da stenen blev dannet eller da den første eg skød op af sumpene.
Men hvis hun dør, eller hvis hendes frugtbarhed lider skade eller ophører på naturlig vis, og der ikke er sørget for en efterfølgerske, sænker der sig i løbet af en uge et gråt mørke over byen, og fra da af ved dens indbyggere, at de vil blive udslettet fra jordens overflade uden at efterlade sig noget spor.

Det mest hjerteskærende er, at det vingede folk selv kan ombringe deres dronning i en panisk kamp for at beskytte hende mod fortræd.
Den dystre viden om deres afhængighed af gudinden røber sig i hver af deres bevægelser, når de kommer hende nær. Når hun nærmer sig, går arbejderne til side for hende, ligemeget hvor travlt de er optaget. Opstår der en faretruende situation, kan hun gå over deres kroppe, og de er uendelig forsigtige for ikke at komme til at gøre hende fortræd.
Hun kan gå under en levende bue af dem, uden at de rokker sig af pletten, og de beskytter hende ikke blot med deres kroppe, men gør det på en sådan måde, at de stød, der vil dræbe dem selv, ikke forstyrrer hendes bevægelser under dem.
Hvis hun forlader byen, flyver de fleste af dem med hende og lader hånt om føde, børn og sikkerhed. Hvor hun går hen, går de hen, og hvor hun slår sig ned, om det så er midt i en gloende ovn, styrter de med hende.
Kommer hun til skade og falder ned på jorden, danner de en beskyttende masse omkring hende for at holde hende varm og give hende ly for regnen, som de gruer for, og som vil dræbe dem.
Hvis hun bliver fjernet fra dem, løber de panikslagne hid og did og endevender alt i flere meters omkreds for at finde hende; i patetisk desperation flytter de store blade for at se under dem og flår med deres kløer i hårdt træ eller jern i håb om, at hun skal være bag det.
Hvis de ikke kan finde hende, holder de op at samle føde, lader yngelen dø af kulde, nægter at spise og græmmer sig ihjel.

Når hun går omkring i deres by, er hun omgivet af hengivne tjenerinder. Disse unge bier, der er blide og lodne og måske valgt på grund af deres skønhed og føjelighed, gør sig altid umage for at have hovederne vendt mod deres gudinde.
Man kan se dem slutte kreds om hende, byde hende den mest udsøgte honning på deres udstrakte tunger, nette og kærtegne hendes velformede krop, glatte hendes sirligt foldede vinger, men mest af alt stå omkring hende med tilbedende blikke, som om de takkede og priste hende for den uransagelige visdom, hvormed hun regerer sit folk, og den udødelige og uudslukkelige kærlighed, hvormed hun bringer dem til verden, tjener dem og bærer den evige flamme, der alene kaster lys over deres fremtid.

Hvordan ser hun ud, denne gyldne dronning?
Hun er længere end sine døtre og slankere end sine robuste sønner. Hendes vinger ligger foldet over ryggen i stedet for at stritte ud til siderne som på hendes børn.
Hun har færre glitrende facetter i sine øjne, for hun er en gudinde, hvis hele liv er viet uselvisk tjeneste i den gyldne bys dæmpede belysning.
Een gang, måske to gange i sit liv kommer hun ud og ser blomsterne og fornemmer solskinnet; men skønt hun lever tredive gange så længe som nogen af sine børn, er disse gyldne mellemspil, måske hvert på fem minutter, alt hvad hun nogensinde får at se af den skønne verden, hun sender de andre ud i, alt, hvad hun personligt oplever af farver og duft og jubel over flugten.

Måske hendes små tjenerinder fortæller deres tilbedte gudinde om alt, hvad de har set - om himlens farver, om blomsternes fuldendte skønhed, om bladenes bevægelser, om fuglene, om blomstens kærtegn, når den berøves sin honning, om millioner af lyngklokkers farvedybde og fylde, om smagen af dug og eftermiddagslyset over havet.
De kunne fortælle hende om vårens lønlige livsytringer, om knopskydning og spirende vækster, om luftens grøde og de pludselige farveforvandlinger, om den gærende uro, den myldrende travlhed, den sejrsberuste jubel og solens varme, der varsler om den kommende sommer. De kunne beskrive hende kaprifolien og den gule hunderose, blåklokker af himlens farveskær, kodriverens former, lindetræets gennemsigtige lys og skygge og duften fra rosens hjerte - alt det, hun aldrig har set. De kunne fortælle hende, hvordan solen står op ved gry og går ned i skumringen.

Men mens de fortalte deres forunderlige eventyr om en verden, der er så fjern for hende, som himlen er for os, ville den slanke gudinde ikke et øjeblik holde rast, men stadig fuldbyrde sin gerning. Ud på foråret lægger hun omkring tre tusind æg om dagen.
Hun bevæger sig fra celle til celle med yndefulde og værdige bevægelser, der adskiller hende fra hele hendes travle slægt; hun undersøger nøje hver celle for at se, om den er slikket fuldstændig skinnende ren, så lægger hun et lille blåligt æg i den, ikke meget større end et knappenålshoved.

Der hviler et mysterium over disse æg.
Alle er ens i størrelse, form og farve. Og dog udklækkes der af nogle af dem arbejderbier, der er golde hunner, hvis hele liv er viet arbejdet for byens eksistens, og af andre de mandlige droner.
Ved sjældne lejligheder, hvis nødvendigheden kræver det, kan arbejderæggene, dersom barnepigerne underkaster dem en særlig behandling, udklække unge dronninger.

Byens regerende dronning ved nøjagtigt, hvor mange arbejdere, hun vil få brug for, og hvor mange droner. Ved en muskelbevægelse kan hun bestemme fremtiden og spille sin rolle som skæbnegudinde.
Der skal være netop så mange hanner og ikke flere. Hvis der bliver knaphed på føde, kan hun helt holde op at lægge droneæg.
Hvis hendes guddommelige visdom siger hende, at blomster, som hun aldrig har set, om fem-seks uger vil stå i rigt flor og give rigelig honning, forøger hun omgående produktionen af arbejderæg, for at befolkningen kan være stor nok til at klare sommerens opgaver.
Tro ikke, at dette kun er et blindt instinkt, eller at der avles lige store mængder arbejderbier sommeren igennem.
Der er kun nogle få kilder til honning i de helt store mængder - frugttræernes blomster, hvidkløveren, lindetræerne og måske lyngen.
Lokale vilkår kan give mindre afgrøder; men der er lange tidsrum, hvor bierne ikke kan samle ret megen honning, og i disse perioder har den vise dronning sørget for, at kun få bier bliver flyvefærdige, mens titusinder af unge samlebier bliver voksne hver gang, der forestår en ny honninghøst.
Og endnu bedre - hvis en blomsterhøst slår fejl på grund af klimatiske forhold, eller hvis en periode af koldt og regnfuldt vejr, der umuliggør honningindsamlingen, falder sammen med blomstringen af biernes yndlingsplanter, vil en klog og erfaren dronning møde denne kritiske situation med et stærkt indskrænket befolkningstal; men hvordan hun flere uger i forvejen, når hun lægger sine æg, kan forudsige, hvordan vejret eller blomstringerne vil blive i en verden, hun kun kender af omtale, er det umuligt at sige.
Hun er i besiddelse af en gudlignende forudseenhed, som hun muligvis har betalt med megen tavs gru i sine yngre, mere impulsive dage, da hun måske i tillid til en forræderisk sommers falske løfter fødte to-tre tusind elskede børn hver dag for senere at måtte se alle dem, der viste hende så ubegrænset tillid og var kød af hendes kød, dø en unyttig død, når de blev sendt ud i den kolde blæst og den piskende regn.

Men i år siger hendes mystiske visdom hende, at der i de næste uger vil være roligt vejr og klart solskin, og at markerne vil glitre af dansende hvidkløver.
Derfor lægger hun sine æg i de polerede voksceller dag og nat, i alle døgnets fire og tyve timer med en gennemsnitsfart af over to i minuttet.
Det er altsammen arbejderæg. Siden efteråret i fjor har hun ikke lagt droneæg, for hannernes eneste opgave i denne by består i, at de måske en dag skal befrugte en ny, ung dronning.
Den regerende dronnings fremsynethed viste hende, at hun ville overleve vinteren og opleve sommeren igen, så der ikke ville blive brug for droner som bejlere til en endnu ufødt prinsesse.
Derfor kom der ingen hanner til verden, og de droner, der levede hele sidste sommer, måtte lade livet, for at hvert gran føde kunne forbeholdes dem, hvis mission det var at sikre koloniens eksistens.

Gudinden er blid og tålmodig over for sine børn. Faktisk regerer hun dem ikke.
Hvis de beslutter, at tiden er inde til at sværme bort til et nyt hjem og efterlade en lille kærne af befolkningen hjemme for at fortsætte livet der, er det dem, og ikke hende, som bærer ansvaret for denne dristige og risikable omvæltning.
Sommetider vægrer hun sig ved at ledsage dem. De kan ikke eksistere uden hende, og de tvinger hende til at følge med og kan endda gå så vidt, at de bruger fysisk vold for at få deres vilje.
Hvis de ønsker at øge hjemmets territorium, går deres ingeniører i gang med opgaven uden at rådføre sig med dronningen.
Hvis en ubuden gæst skal hindres i at trænge ind i kuben eller angribes, ligger afgørelsen hos de bistre skildvagter, der udgør byens regulære hær; dronningen får ikke engang noget at vide om det.
løvrigt er hun et frygtløst, men fredsommeligt væsen; hun bærer en kongelig brod, der er krum som en sultans krumsabel og ikke lige som hendes børns små daggerter, men hun nedlader sig ikke til at bruge den, og man kan uden risiko tage hende op i hånden, selv om de tropper, der bevogter hende, har en anden indstilling.

Som en sand gudinde dvæler hun i mystisk åndelig isolation.
De andre lægger planer og gør sig bekymringer, de kæmper og arbejder, frådser eller sulter, mens hun bevæger sig omkring med majestætisk ro, omringet af sine hengivne tjenerinder, kun optaget af at regulere befolkningstallet til fremtidens krav, at lægge sine tre tusind æg om dagen og måske allernådigst lade sig fodre med den klareste honning, fordi det sikrer fremtiden; hun finder sig også fromt i at blive vasket og pudset, så hun ikke et øjeblik behøver at afbryde den enorme skabergerning, hun må fortsætte, til hun dør.

I sin levetid kan hun lægge to millioner æg og således bringe to millioner børn til verden; i sine mest aktive perioder lægger hun daglig det dobbelte af sin egen vægt i små blålige æg, hvoraf alle de bier, hun nogensinde får at se, vil blive udklækket.
Efterhånden som sommeren skrider frem, kan hun øge befolkningstallet i sin by til over hundrede tusind, skønt der måske hver dag dør tusind af hendes kære børn. Om efteråret holder hun op at lægge æg for at få befolkningstallet ned til femten eller tyve tusind; af disse dør alle undtagen nogle få tusind i vinterens løb, og så begynder hun igen ivrigt at lægge æg, og kredsløbet er atter i gang.

Een gang om året udfører dronningen en ceremoniel handling af uhyre betydning
I den gyldne by i den gamle eg vidste alle bierne, at indsamlingen af den lyse, liflige honning fra æblehaven havde sat sælsomme begivenheder i skred, skønt ingen af dem nogensinde havde været vidne til dem.
En uro, der endog påvirkede de trofaste unge barnepiger, bredte sig på mystisk vis som en smitte og røbede sig i de dirrende vinger, de ilende fødder, i mumlen og puffen og kiggen.
Bierne, der økonomiserer næsten fanatisk med deres bevægelser, opdagede, at de gjorde ting, det var blottet for fornuft.
De pilede febrilsk rundt mellem vokskagerne, vimrede med følehornene, de fo'r fra den ene voksmur til den anden og spærrede vejen for honningsamlere, der straks blev ligeså ophidsede som de selv.
Hele den summende masse af tusinder af bier omfattedes efterhånden af en sluttet bevægelse, der fra alle sider var rettet mod dronningen. Lidt efter lidt hørte alle, der stod vendt mod hende, op at søge længere frem mod det sted, hvor hun stod, på en af de midterste vokskager, omgivet af sine tjenerinder.
De blev stående og vuggede sagte frem og tilbage, alle på samme måde, glitrende i det dæmpede lys, med hovederne strakt frem. Andre vendte sig hurtigt om, så at de også kunne se.
Forandringen forplantede sig helt ud til de yderste vokskager.
Selv de strenge, sorte skildvagter ved porten vendte sig om og fulgte med i, hvad der skete, uden dog at glemme deres pligter og undersøge hver bi, der kom ind, men det lykkedes dem at gøre det, så de samtidig kunne stirre ind mod byens fjerne centrum.
Efter kort tids forløb stod hele befolkningen og strakte hals og vuggede frem og tilbage, og deres mumlen og lyden af vingernes dirren blev stadig højere.
Som en gudinde, der nådigt lader sig hylde af alt levende, undersøgte dronningen en gruppe voksceller, der var lidt større end de andre.
Da hun nænsomt lagde et æg i en af dem, svulmede hyldestsangen, og alle bierne bevægede sig ærbødigt lidt frem - hvorpå de gjorde omkring, pilede fra hinanden og spredtes igen, som om et mørkt, skinnende spejl var splintret i tusind småstykker; og derefter genoptog de atter det arbejde, de havde forladt.

Men ophidselsen dæmpedes ikke. Den tog snarere til, som om de nu udførte deres hverv med nye kræfter og fyldt af en dybere jubel.
Og mens de arbejdede, var det, som om de stadigt vendte sig om for at fortælle hinanden, hvad der var sket, og nu og da atter kaste et blik på dronningen, der adstadigt bevægede sig fra den ene store celle til den anden.

Det første droneæg, de nogensinde havde set, var blevet lagt.
Årets første droneæg, pantet på en ny og vidunderlig fremtid.
Alle disse bier var hunner, men denne vugge ville snart rumme en han.
Ingen havde nogensinde set en han, men trods deres goldhed, skønt den fulde forståelse af kønnets mysterium var dem forment, kunne de glæde sig over og tilbede denne gådefulde skabning, der var avlet med overlæg, for at han eller en af hans brødre skulle fortsætte slægten og befrugte en endnu ufødt prinsesse.
Skønt de ikke kunne gøre sig begreb om denne skabnings glæder, var de rede til at arbejde for ham, pleje ham og give ham et liv i luksus og lediggang for dette ene formål; og når efteråret kom igen, ville de vide, at han ikke længere var til nogen nytte og ville tilbedende ofre ham og alle hans forkælede brødre for byens skyld.
Derfor gik de til deres gerning som folk, der har vendt et nyt blad i historiens bog.
Forude anede de, skønt de ikke kunne give det navn, de tågede omrids af en fremtid, hvis grufulde og frydefulde begivenheder, de aldrig ville opleve - dronningesangen, den desperate beslutning om at drage ud og søge eventyret sammen i det ukendte fjerne, sværmens dans og en ubetvingelig flugt gennem en ufødt sommerdags blå dybder for at oprette et nyt og mere fuldkomment hjem.

Trætte arbejdere, der vendte hjem med honninglaster eller kurve med skinnende blomsterstøv, standsede ikke for at læsse deres skatte af, men kastede sig ind i de ophidsede diskussionet; der stadig fortsattes mellem de mange grupper af travle bier.
Barnepiger glemte et øjeblik deres pligter og standsede for at passiare og gisne for straks efter brødebetynget at fare sammen og skamfulde vende tilbage til de utålmodige lodne børn, der stak hovederne ud i en ny verden, hvorledes den end var.

Og dronningegudinden, som det første droneæg betød mere for end for nogen anden, fortsatte roligt sin udødelige gang.
Hun alene vidste, at dette første skridt kunne medføre et andet - oprettelsen af en kongelig vuggestue, hvis indvåner med tiden ville bryde ud af den, ivrig efter og fuldtud i stand dl at dræbe sin kongelige moder, hvis hun skulle tøve med at tage afsked med den by, hun altid havde regeret i.
Hun vidste, at eet af mange uheld kunne forsinke hendes afrejse, og at hun så måtte underkaste sig døden, hvis hendes datter prinsessen ønskede det .
Hun anede dunkelt, at sværmens afrejse, der kunne redde hende fra denne fare, kunne betyde tusind andre farer, ikke blot for hende selv, men for mange tusind af hendes børn; og hun anede, at hvis hun bar sig uklogt ad ved afrejsen, ville det ikke blot gå ud over hendes ledsagere, det kunne også uigenkaldeligt ødelægge den by, hun forlod.
Hun vidste, at alle, der omgav hende nu, ville være døde, før en sådan dag kunne oprinde.
Hun vidste også, at hun ville få verden at se igen, den verden, hun kun havde set nogle minutter kort tid efter sin fødsel.

Hun ville mærke den varme sol igen, se blomsterne og bladenes leg i vinden, fornemme tusinder af dufte, danse gennem den rolige lufts uendelighed på glitrende vinger, føle sig fri og uhæmmet og boltre sig i skiftende lys og skygge.
Hun ville møde farer og sælsomme eventyr og byde dem trods, hun ville nådigt godkende beliggenheden af en ny by og se den vokse, hun ville erfare fuldbyrdelsens lyksalighed og stingende angst.
Hun gik langs dronecellerne og lagde æg efter æg, mens hendes små tjenerinder tilbedende så til og ivrigt kærtegnede hende.
Hun var tilfreds - mere ønskede de ikke at vide.


Til 6.kapitel
Tilbage til oversigten