Slægtskab med forfatteren


91.
Inden jeg går videre
i disse optegnelser, vil jeg her nedskrive min og mine søskendes fulde navne og fødselsdato i aldersorden:

1. Frederik Christian Maximilianussen, født 25. juli 1830 (forfatteren til dette skrift)
2. Inger Magdalene Maximilianussen, født 11 juli 1833
3. Jens Christian Christiansen, født 23. april 1836
4. Johanne Henrikke Christiansen, født 23 januar 1839
5. Mads Christiansen, født 18. maj 1841 fader til Frederik (Kaptajnen) og Christian Therkild
6. Dorthea Christiansen, død 1850, omtrent 6 år gammel.
7. Johan Severin Christiansen, født 18 maj 1849-aabnede købmandshandel med Mads i Madam Grytters hus i Vejle
8. Johan Frederik Leth Christiansen, født 1. marts 1853

Vi er alle helsøskende.
Grunden til at vore efternavne er forskellige kan jeg ikke give fyldestgørende oplysninger om; men berør formodentlig på en fejlagtig opfattelse af et Cancellie Cirkulære.
Som forhen omtalt kom min ældste søster, Inger Magdalene, til mig som husbestyrerinde i efteråret 1857 og blev hos mig til efteråret 1870, altså i 13 år, indtil hendes giftermål med gårdmand Anders Pedersen i Geslinge. Hun styrede vor lille husholdning med dygtighed, orden og økonomi.

Ifølge truffen aftale med mine forældre skulde min næstyngste broder, Johan, til mig i Trønninge, hvor han kunde få en fyldigere undervisning end hjemme og desuden være til nytte ved pasningen af vore 2 køer.
I juli 1858 bestemte vore forældre sig til at rejse over med ham.
Det var en besværlig rejse i de tider og ikke lidet bekostelig.
Først en tre mils kørsel til Vejle, derfra med dampskib til Korsør og jernbane til Slagelse, hvor jeg afhentede dem med et lejet køretøj, så vi nåede først Trønninge ved solopgang næste morgen.
Det var en særdeles anstrengende tur, mest for min moder, der den gang allerede var begyndt at blive noget svag.
Heldigvis var det en mild og dejlig sommernat vi kørte fra Slagelse til Trønninge, omtrent 6 mil.
Nu udhvilede de sig hos mig i mindst en uge, i hvilken tid min fader en dag var med mig ved indvielsen af den nye skole i Sandby, Kundby sogn.
Så kom den tidligere omtalte M C. Melhede, der var gift med min faders søsterdatter, Magdalene, kørende og vilde afhente mine forældre til et besøg hos sig.

Han var bleven vognmand i Nykøbing på Sjælland.
Det var en rejse på mindst 5 mil; men han havde en gode fjedervogn, og et sådant køretøj vare de ikke vante til at køre i.
Efter omtrent en uges forløb kom han atter tilbage med dem, der vare meget fornøjede over dette besøg.
Nogle dage efter toge de afsked fra os, og jeg kørte dem til Sorø, hvorfra de med jernbane toge til Korsør og derfra med dampskibet til Faaborg, hvor de blev særdeles venligt modtagne af min faders derværende familie.
Efter et ophold i nogle dage rejste de hjem til Melhede og vare overmåde fornøjede over rejsens forløb, tilmed da de havde flere penge ved hjemkomsten, end da de rejste ud, så gavmild havde familien været imod dem; thi det var efter store betænkeligheder, de besluttede sig til denne rejse for udgiftens skyld, som de mente oversteg deres finansielle kræfter, der jo vare eget små.
Jeg har omtalt denne rejse noget omstændelig, fordi det var den eneste gang min moder besøgte mig og vistnok den eneste gang i sit liv, hun var ret langt udenfor hjemmets grænser.

Min fader besøgte mig derimod et par gange senere.
Min broder, Johan, blev tilbage hos mig i omtrent 6 år, indtil han var bleven konfirmeret i Kundby kirke søndagen efter påske 1864, og jeg havde megen glæde af ham i denne tid og følte et stort savn, da han rejste fra mig for at komme i handelslære hos vore 2 brødre J. C. og M. Christiansen i Vejle.
Vi vare nu 3 søskende hos mig i Trønninge, men i knappe kår.til toppen