TilbageDybesø

Mod vest er Dybesø omgivet af krat og plantage, der fortsætter i den vældige amtplantage,
som trækker sig langs Kattegat kilometerlangt op imod Nykøbing nordstrand.

Dybesø er nu ikke så dyb, søen er blot godt 2 m. dyb

For hundrede år siden var den næsten udelukkende omgivet af lyng arealer.

Dybesø den ferskvandssø i Danmark, der ligger tættest på havet.
Det er også en meget "ung" sø, set i forhold til de fleste andre danske søer.
Omkring 1000 år tilbage var det en lagune, en strandsø, med forbindelse til Kattegat.
Før da var der forbindelse til Isefjorden her, Nørrevang området var en ø.
Den sydlige del af dette sund sandede først til, og lukkede forbindelsen til fjorden.


Der er anlagt stier rundt om hele søen, og det er en meget smuk tur rundt om den, med vekslende bevoksning og forskellige udsigter.


I en faretruende nærhed af Dybesø,
kun med en smal tange imellem,
ruller Kattegats bølger mod land.


Søen dækker i dag et område på omkring 18 hektarer, 20% mindre end for 150 år siden.
Dette skyldes dels udtørring, dels en sænkning af vandstanden.Dybesø er den rene idyl.

At være i disse omgivelser hvor stilheden brydes af havets brusen, ændernes rappe i sivene, strandfuglenes skrig, eller nogle ensomme fløjt fra forskellige fugle, er en virkelig oplevelse,


Ikke mindst når den synkende sol spreder sit lys gennem plantagen

Ingen i Odsherred vil undvære den perle af naturskønhed, der knytter sig til Dybesø.

Det største mysterie ved Dybesø er nok om, hvor søen får sit ferskvand fra.
Man ved, at et par dræn fra marker på Nørrevang leder deres vand ud i søen.

Måske er der også en undersøisk kilde, der forsyner søen med vand.
Når søen er islagt, kan der ses våger i isen i søens nordlige del, så noget kunne tyde på det,
men det er aldrig blevet konstateret.

Ved vestsiden af søen står dette bådehus

Idylisk, og en oplevelse at nyde naturen på søen

Dybesø er den ferskvandssø i Danmark, der ligger tættest på havet,
Søen er adskilt af en kun 70 meter landbræmme ud til Kattegat kysten.
Det er muligt at komme helt ud til havet ad denne lille sidesti, der går fra på øens nordside.

Kattegat kysten ud for Dybesø er stenet.

En kilometer længere vestpå er der den dejligste badestrand.
Nok en af danmarks bedste badestrande.


Der blev for en halv snes år siden lavet kystforstærkning på grund af faren for, at havet under en storm skulle kunne bryde igennem det smalle landområde, der adskiller søen og havet.

Dybesø er for det meste omgivet af tæt krat eller skov.

Her på nordsiden ses søen mellem træerne

På Nordsiden går der en sti rundt om søen

Følger man vejen/stien rundt om søen,
har man gået eller løbet
i alt 1,9 km
Fra søen kan man fortsætte mod vest ind i sandflugtsplantagen
og frem til stranden ved Kabelhuset
som er en af Sjællands bedste badestrande.

Dybesø er en privat sø og fiskeri og badning er forbudt.

Frem til 1859 ejes Dybesø af staten. Administrationen skete fra Amtstuegården i Nykøbing, som bl.a. udlejede en båd til dem, der ville fiske på søen. En lov fra 1852 giver staten mulighed for at frasælge sådanne arealer - og på den baggrund holdes der d. 21. januar 1859 auktion på Amtstuegården.

Auktionen gennemføres af
"Morten Joachim Ferdinand de Svanenskjold, hans kongelige Majestæts Justitsråd, Byfoged og Byskriver i Nykøbing Købstad,
samt Birkedommer og skriver i Dragsholm Birk i Sjælland"

I udbudsmaterialet hedder det, at "intet bud modtages på auktionen mindre end 5 Rigsdaler".
Ligeledes kan intet bud accepteres før det har været forelagt finansministeren.
På auktionen er der to bud, som begge kommer fra samme person, nemlig Lodsoldermand og Dannebrogsmand Jensen fra Rørvig. Det ene bud lyder på en endelig købsum på 200 Rigsdaler. Det alternative bud er en 6 årlig forpagtning med en årlig afgift på 8 Rigsdaler. Begge bud accepteres, hvilket betyder, at begge forslag fremlægges for finansministeriet.

En måned senere, d. 21 februar 1859,
kan Svanenskjold bekræfte, at finansministeriet har godkendt salget af Dybesø, et areal på 40 hektar.

Dybesø - konsortiet
Budet fra lodsoldermand Jensen var afgivet på vegne af et konsortium,
bestående af 11 personer, som hver skulle eje 1/11 af søen.
De fleste af konsortiets medlemmer er lokale erhversdrivende fra både Rørvig og Nykøbing.
Lodsoldermanden er én af de 11. Blandt de øvrige medlemmer er købmand C. Solberg Jensen fra Nykøbing. Han sælger senere til bagermester Steincke, hvis søn overtager andelen i 1890. Dennes søn K.K. Steincke bliver senere justitsminister i Staunings regering og opførte et pragtfulgt sommerhus i 1. række på Nordstrand.
Går man ned ved den offentlige badestrand og går til højre mod øst - langs stranden - det høje hus med gavlev vendt mod kattegat er oprindeligt K.K.Steinckes sommerbolig.( når jeg får tid og husker det tager jeg et billede af det...måske er der en der har et billede af sommerboligen der kan sættes ind her)

Endnu i dag ejes Dybesø af  "Dybesø - Konsortiet"
Andelene er solgt eller gået i arv siden 1859, men det er forsat folk med lokal tilknytning der ejer søen.
I år (2009) er det altså 150 år siden konsortiet blev dannet - og søen kom på lokale hænder


Slut

til toppen

Tilbage