Tilbage

Borren

Ved nationalsmuseets udgravning i 1953 og ved udgravningen omkring Højby sø's Genetablering i 1990 - 1992 viste det sig at borganlægget Borren er fra den tidligere middelalder omkring år 1100.
Borgtårnet hvis fundament stadig kan ses, er bygget som forsvarstårn i de urolige tider, der fulgte efter mordet på Knud Lavard i 1137 hvor stormændene måtte hytte sig selv og sine familier i det borgerkrigshærgede land.
Formentlig er Borren en udflytning af en adelsgård fra Højby, til den forsvarsmæssige bedre beliggende halvø i Højby sø.
Borre har sandsynligvis været befæstet indtil Kong Valdemar fik eneherredømme i 1157.
Den kan herefter have været beboet uden at have betydning som privat forsvarsværk.
En anden mulighed kan have været at Borren på Kong Valdemars foranledning er blevet revet ned, mod at borgherren fik tildelt en anden gård i området.
Da Kong Valdemar kom til magten, passede det ikke kongen at der lå private småborge, spredt rundt om i landet.

Borre ved Højby sø

Den seneste forskning ser en sammenhæng mellem voldstedet Borren og Højby kirke i 1100-tallet.
I løbet af 1600-tallet er Borrevangen indrettet til en stor hestehave for Kronens rytteri.
I begyndelsen af 1800-tallet sælges arealerne til privat landbrug. Søen blev solgt på auktion i 1855.
Den nye ejer valgte at grave et vandløb mod nord til Kattegat, dette blev afslutningen på en vandmølle som lå i Nygård, der hidtil havde fået vandet til møllen fra Højby og Nygård søer.

Skrevet omkring 2003


Borren hører til blandt de ældste middelalderborge i Danmark


Borren har set nogenlunde ud.

Borgen er anlagt på en halvø, der skyder ud i Højby Sø

Ved ar Borgen blev bygget på en halvø, kunne man udnytte søen, som en del af borgens forsvar ...
kun mod nordøst var borgen forbundet med en smal landtange til fastlandet

tværs over landtangen byggede man, for at forhindre uvedkommende i at komme ud til borgen, en 200 meter lang og 2 meter tyk kampestensmur.
Muren er den bedst bevaret del af borganlægget i dag. ...

Porten til borgen fantes i vestenden af muren ... ved siden af porten var der bygget et halvrundt porttårn, hvoraf færdsel ind og ud af borgen kunne overvåges. ...

Borgholmen var opdelt i to dele af en nord-syd gående voldgrav som man lige kan ane i terrænet. ...

På den østlige del af borgenholmen stod der et cirkulært tårn, bygget af kampesten ...

Tårnets mure var 3 meter tykke, den indvendige diameter var ca. 9 meter ... I dette tårn havde borgherren sin privatbolig, godt beskyttet mod angreb.


Køkkenet kunne ha set sådan ud i år 1500Borgen var ikke kun et forsvarsanlæg. ... Det meste af tiden fungerede det som et almindeligt herregård med avlsbygninger og folkehold.

Ladegården til Borren har antagelig ligget på den vestlige ende af borgholmen, beskyttet af søen og muren mod nord.

De eneste bygningsrester der er bevaret på Borren, er resterne af kampestentårnet. Alle de øvrige bygninger, som har hørt til en stor herregård, har været af træ eller bindingsværk og er helt forsvundet.


Der skete jo også et mord i Højby Kirke. ... to blev myrdet af Ridder Ebbes to døtre fra Borren ... det kan du læse om herOpdateret i Juni 2013